Dodržiavanie Etického kódexu

Členské firmy Slovensko.Digital chcú ísť príkladom. Spoločne sme vytvorili Etický kódex, ktorý obsahuje konkrétne opatrenia v oblastiach podpory whistleblowerov, súťaže vo verejnom obstarávaní a stransparentnenia procesu vysielania zamestnancov IT firiem. Jednotlivé opatrenia sme predstavili na tlačovom briefingu:

Záleží nám na tom, aby opatrenia nezostali len na papieri. Na tejto stránke preto nájdete všetky informácie o tom ako sa nám v spolupráci s členskými firmami darí plniť jednotlivé opatrenia Etického kódexu v praxi.

Postupne budeme zverejňovať:

  1. Záväzok vrcholového managementu (video)
  2. Školenia a materiály
  3. Informácie o iniciatíve Stojíme za odvážnymi
  4. CV vysielaných zamestnancov