Dodržiavanie Etického kódexu

Záleží nám na tom, aby opatrenia Etického kódexu nezostali len na papieri. Na tejto stránke preto nájdete všetky informácie o tom ako sa nám v spolupráci s členskými firmami darí plniť jednotlivé opatrenia Etického kódexu v praxi:


Video: Poďme spolu príkladom!

13.5.2019

↑ Nahor


Nekalé praktiky v hospodárskej súťaži. Ako sa správne zachovať?

21.12.2018

Dňa 12.12. 2018 sme v spolupráci s TaylorWessing organizovali prvé pilotné školenie pre zamestnancov členských firiem Slovensko.Digital na tému "Nekalé praktiky v hospodárskej súťaži. Ako sa správne zachovať?" K organizovaniu školení sme sa prihlásili v článku 4 Etického kódexu.

Školenie viedol Peter Demčák, bývalý riaditeľ odboru kartelov Protimonopolného úradu, v súčastnosti pôsobiaci v advokátskej kancelárii TaylorWessing. Školenie sa venovalo nekalým praktikám v hospodárskej súťaži v dvoch rovinách, a to vo vzťahu firma a štát, firmy medzi sebou. Cieľom školenia bolo zvýšiť povedomie o legislatívnych východiskách, o tom ako vyzerajú nekalé praktiky, ako sa správne zachovať, ak sme ich svedkami a ako im dať červenú.

↑ Nahor


Pospisovanie etického kódexu

2.12.2018

Symbolický podpis etického kódexu našimi členskými firmami. Viac fotografií nájdete na našom Facebooku.

↑ Nahor


Diskusia: Prispejú etické kódexy k slušnejšiemu IT?

30.7.2018

↑ Nahor


Tlačový brífing k etickému kódexu Slovensko.Digital

3.7.2018

Členské firmy Slovensko.Digital chcú ísť príkladom. Spoločne sme vytvorili Etický kódex, ktorý obsahuje konkrétne opatrenia v oblastiach podpory whistleblowerov, súťaže vo verejnom obstarávaní a stransparentnenia procesu vysielania zamestnancov IT firiem. Jednotlivé opatrenia sme predstavili na tlačovom briefingu:

↑ Nahor