IT expert

Príď diskutovať o plánovaných IT projektoch

IT projekty financované z eurofondov sa majú štúdiou uskutočniteľnosti. Štát sa zaviazal, že štúdie uskutočniteľnosti IT projektov budú prerokované s odbornou verejnosťou v rámci tzv. verejného vypočutia. Cieľom je vytvoriť priestor pre odborníkov formulovať pripomienky k štúdiám, a teda ovplyvniť podobu IT projektu ešte v prípravnej fáze.

Verejné vypočutie je otvorené verejnosti. Vítaný je každý, kto je schopný svojimi pripomienkami zvýšiť kvalitu štúdií resp. IT projektov.

Termín verejných vypočutí stanovuje gestor IT projektu. V prípade, ak máš záujem sa verejného vypočutia zúčastniť alebo štúdiu pripomienkovať online, sleduj na platforme kategóriu Pripomienkovanie, kde zverejňujeme aj termíny verejných vypočutí.

Ďalšie v kategórii IT expert