Občan

Robíš poštára medzi úradmi aj napriek princípu 1x a dosť?

Štát zahájil intenzívny boj voči byrokracii, zaviazal sa k dodržiavaniu princípu jedenkrát a dosť, tzn. že podľa Zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy si úrady nemôžu pýtať od občanov tie výpisy, ktorými štát už disponuje v informačných systémoch registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, katastra nehnuteľností a register trestov.

Podľa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si “v roku 2017 ... vyžiadali občania a podnikatelia v papierovej forme 348 680 výpisov z listu vlastníctva, 280 325 výpisov z obchodného registra, 67 690 výpisov zo živnostenského registra a 316 130 výpisov a odpisov z registra trestov” (Hospodárske noviny). Tejto neúmerne veľkej byrokracii by malo byť koniec od účinnosti spomínaného zákona.

Iniciatívu a boj proti byrokracii vítame, ale zaujíma nás ako sa princíp jedenkrát a dosť dodržiava v praxi. Ak ste sa stretli s porušením zákona a úrady si od Vás neprávom pýtali výpisy v rozpore so zákonom, dajte nám vedieť a popíšte Váš prípad v kategórii eGovernment.

Ďalšie v kategórii Občan