Občan

Máš nápad na zlepšenie?

Máš nápad ako zlepšiť e-službu štátu pre občana? Napríklad z hľadiska technického riešenia, procesu, relevantnej legislatívy? Máš aj ďalšie nápady na zlepšenia, ktoré zapadajú do celkovej vízie Slovensko.Digital o lepšom IT?

Popíš svoje nápady na zlepšenia na platforme v kategórii Nápady na zlepšenie, pomoc komunite, brigády.

Ďalšie v kategórii Občan