Občan

Diskutuj o štátnom IT

Už od vzniku Slovensko.Digital zapájame odbornú ale aj laickú verejnosť do diskusie (nielen) o informatizácii verejnej správy prostredníctvom Platformy Slovensko.Digital (platforma). Platforma je participačné fórum otvorené pre každého.

Preto nezáleží na tom, či si:

  • IT odborník pripravený navrhovať technické riešenia,
  • občan, ktorý potrebuje pomôcť zorientovať sa v používaní e-government služieb štátu,
  • úradník, ktorý hľadá odborné vstupy do diskusie,
  • podnikateľ, ktorý chce vyjadriť svoje skúsenosti s e-governmentom.

Diskutovať môžeš v týchto kategóriách:

Na platforme si vždy vítaný/á.

Ďalšie v kategórii Občan