Politici

Presadzuj spolu s nami kvalitné IT riešenia

V našej vízii sú digitálne služby štátu politickou prioritou a majú jasné politické vlastníctvo, sú príkladom úspešnej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom s jasným prínosom pre občana

Aj ako politik nám vieš pomáhať s presadzovaním kvalitných IT riešení. Slovensko.Digital Ti vie poskytnúť odborné stanoviská k legislatívnym iniciatívam a odbornú podporu pre zavádzanie systémových zmien v štátnom IT, ktoré majú potenciál zvýšiť kvalitu e-governmentu.

Kontaktuj nás na kontakt@slovensko.digital.