Občianske iniciatívy

Spolupracujme pri presadzovaní spoločných riešení

Chceme aby bol hlas verejnosti a občianskych iniciatív počuť a aby boli pre vládu rovnocenným partnerom na diskusiu. Preto Slovensko.Digital spolupracuje s občianskymi iniciatívami a organizáciami, ktoré sa snažia presadzovať verejný záujem, či už z hľadiska zvyšovania transparentnosti, boja proti korupcii, upozorňovania na konflikty záujmov, neefektívneho vynakladania zdrojov, či na kauzy zo sveta štátneho IT.

V tomto duchu sme spolupracovali s viacerými občianskymi iniciatívami koordinovane za účelom dosiahnutia verejného záujmu a tlaku, napr. pri voľbe predsedu úradu pre verejné obstarávanie, či pri pochybnom nákupe internetu pre školy (kauza Edunet). Mimovládnym organizáciám a občianskym iniciatívam ponúkame nielen spoluprácu, ale aj expertízu Slovensko.Digital napr.vo forme odborných stanovísk, konzultácií, či nástrojov v oblasti IT.

Kontaktujte nás na kontakt@slovensko.digital.