Aktivácia občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) a elektronickej schránky

11.07.2024

Ako aktivovať občiansky s elektronickým čipom (eID) a elektronickú schránku?

Pripravili sme pre vás podrobný návod spoločne s video ukážkou priebehu vydávania podpisových certifikátov 👉https://lnkd.in/eSdKbMBK

Postup:
▪️Vydaný občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód (BOK)

▪️Nainštalovaná obslužná aplikácia (eID klient a podpisovač)

▪️Vydané podpisové certifikáty a nastavený podpisový PIN▪️Aktivovaná elektronická schránka na doručovaniea nastavenénotifikácie a preposielanie pošty

▪️Aktivovaná aplikácia Slovensko v mobile

Elektronický občiansky preukaz je možné používať aj na vyhotovenie elektronickéhopodpisu, ktorý má váhu vlastnoručného či dokonca osvedčeného podpisu.