Lepší eGovernment

Slovensko.Digital si od svojho vzniku v roku 2015 kladie za cieľ zvyšovanie kvality služieb slovenského eGovernmentu. Tento cieľ dosahuje prostredníctvom niekoľkých druhov aktivít. Najdôležitejšou z nášho pohľadu je set aktivít zameraný na skvalitňovaniu práce verejnej správy.

V projekte Lepší eGovernment sa venujeme aktivitám ako :

Pracovné skupiny

Zapojenie sa do činnosti pracovných skupín týkajúcich sa problematiky eGovernmentu.

Pripomienky

Pripomienkovanie materiálov a legislatívy verejnej správy týkajúcich sa eGovernmentu.

Odborné návrhy

Návrhy riešení pre skvalitnenie prínosu elektronizácie verejnej správy pre konečného užívateľa.

Hodnotenie eGovernmentu

Monitorovanie a hodnotenie stavu a zmien eGovernmentu.

Účasť v pracovných skupinách

IT prostredie verejnej správy je mimoriadne heterogénne – rôzne technológie, architektúry, dodávatelia (a viac ako 8 tisíc úradov!). Na základe dlhoročnej skúsenosti je evidentné, že v takejto zložitej situácii sa najlepšie riešenia dajú pripraviť iba pomocou dobrej a otvorenej komunikácie medzi všetkými zainteresovanými. Priestor pre takúto odbornú diskusiu je v pracovných skupinách, čo na rozdiel od „interných stretnutí za zatvorenými dverami“ zmenšuje podozrenia z nedovoleného ovplyvňovania. Sme presvedčení, že práve v takýchto pracovných skupinách by mali byť vopred prediskutované všetky dôležité aktivity, ktoré verejná správa v oblasti IT zamýšľa.

Členstvo v pracovných skupinách nám umožňuje:

  • dávať spätnú väzbu na predkladané návrhy a materiály
  • prezentovať vlastné návrhy riešení
  • podporovať diskusiu zameranú na výmenu myšlienok a skúseností
  • udržiavať prehľad o tom „čo sa deje“

Pracovných skupín je samozrejme podstatne viac ako umožňuje pokryť kapacita tímu Slovensko.Digital. Pozývame preto záujemcov z našej komunity ktorí by mali záujem zúčastňovať sa práce niektorej z ďalších skupín na spoluprácu, ozvite sa nám na kontakt@slovensko.digital.

Správa o stave eGovernmentu

V dokumente Správa o stave eGovernmnetu prinášame systematické vyhodnotenie, kde sa v súčasnosti slovenský eGovernment nachádza, a aj ktorým smerom je potrebné ísť ďalej.

Nechceme nahradiť iné oficiálne správy a hodnotenia, iba ich chceme doplniť o náš pohľad. Nemáme ambíciu písať nové stratégie a plány, myslíme si že už ich existuje dosť, skôr chceme viditeľnejšie ukázať, čo z nich sa darí aj v praxi realizovať a kde sú nedostatky.

Dokument priebežne aktualizujeme a dopĺňame, uvítame k nemu všetky Vaše komentáre.

Aktuálne v projekte Lepší eGovernment