Podporovatelia

Slovensko.Digital je nezávislé občianske združenie, ktoré je financované výhradne z transparetných zdrojov a od ľudí, ktorí sa otvorene prihlásia k našemu etickému kódexu, z príspevkov členských firiem, od donorov z grantových schém, prijatých 2% zaplatených daní a darov firiem a jednotlivcov. Nemáme čo skrývať a preto výšku a využitie darov budeme transparentne zverejňovať.

Slovensko.Digital je komunita. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli nás podporiť.

Donori a grantové programy

Projekt Red Flags: Operation Headlight je podporený grantom z Holandskej Ambasády. V rámci tohto projektu je našim cieľom zvýšenie transparentnosti prostredia štátneho IT pre verejnosť aj orgány verejnej moci, zvýšenie participácie verejnosti. Budeme presadzovať jednotný mechanizmus riadenia projektov, informovania a zapájania verejnosti bez ohľadu na zdroj financovania.

Active Citizens Fund – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku. Projekt “Spolu sme Slovensko.Digital” ktorý budeme realizovať v rámci poslednej 3. výzvy nórskych grantov nám umožní robiť aktivity v rámci našich kľúčových projektov.

Prostredníctvom grantu bude projekt špecificky rozvinutý v oblasti riešenia životných situácií podnikateľov. V rámci portálu Návody.Digital vzniknú návody zamerané na splnenie povinností pri začatí podnikania, riešení konkrétnych a zložitých situácií podnikateľov. Cieľovou skupinou sú malí podnikatelia, živnostníci, ktorí sa snažia výraznú časť povinností realizovať svojpomocne.

Projekt Red Flags 5.0: SD ZA Transparentné regióny realizuje občianske združenie Slovensko.Digital spolu so záujmovým združením právnických osôb ZA IT s podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis.

je podporený z programu ACF-Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu efektívnosti verejnej správy cez skvalitnenie informatizácie verejnej správy.

Podporovatelia

Prijaté dary

Firmy a granty

Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis 30.000 €
Pixel Federation, s.r.o. 25.000 €
Websupport, s.r.o. 20.000 €
Quality Unit, s.r.o. 20.000 €
EEA, s.r.o. 20.000 €
Nadácia ESET 10.000 €
Martinus.sk, s.r.o. 10.000 €
Keen Software House, a. s. 10.000 €
O2 Slovakia, s.r.o. 10.000 €
US Embassy grant $10.000 = ~9900 €
VIAMO, a.s. 5.000 €
sli.do, s. r. o. 2.000 €
Comiit ApS 1.000 €
Tunguska s.r.o. 500 €
VNET a.s. 500 €
Hotovo s. r. o. 500 €
GoodRequest, s.r.o. 500 €
Accenture Technology Solutions – Slovakia, s.r.o. 500 €
FinStat, s.r.o. 350 €
IOPS s.r.o. 350 €
ui 42 spol. s.r.o. 350 €
ADASTRA, s.r.o. 350 €
SuperFaktúra, s.r.o. 200 €
CARPATHIAN Tax & Accounting, s.r.o. účtovníctvo
Studio Echt, s.r.o. dizajn a marketingové služby
Seesame, s.r.o. podpora pre PR a komunikáciu
Brichta & Partners právne služby v hodnote 20.000 €
Phirational, s.r.o. kancelárske priestory
Trnka Investments, spol. s r.o. kancelárske priestory a priestor na recepciu
Bright, s.r.o. tlač propagačných materiálov
Pizza SEO, s.r.o. správa online kampaní
superfaktura.sk, s.r.o. fakturačný softvér
NEWTON Media, spol. s r.o. mediálny monitoring
i-Secure, s. r. o. ochrana osobných údajov
Spolu 175.000 €

Súkromné osoby

Meno Suma