Výročná správa 2023

Zistite viac o našich aktivitách v roku 2023.

Výročná správa 2022

Zistite viac o našich aktivitách v roku 2022.

Výročná správa 2021

Zistite viac o našich aktivitách v roku 2021.

Výročná správa 2020

Zistite viac o našich aktivitách v roku 2020, ktorý bol poznamenaný celosvetovou pandémiou COVID-19.

Výročná správa 2019

Zistite viac o našich aktivitách. Počas roka sme upravili v spolupráci s komunitou a členmi projekt Voľby.Digital, rozšírili návody na portáli Návody.Digital a aktívne pôsobili aj v pracovných skupinách a prepájali expertízu z IT komunity s verejnou správou.

Výročná správa 2018

Pozrite si informácie o našich aktivitách v oblasti tvorby návrhov verejných politík a hodnotenia projektov v rámci metodiky Red Flags.

Výročná správa 2017

Prečítajte si, ako vznikol náš projekt Red Flags, ktorým hodnotíme veľké štátne IT projekty, ako sme spustili službu GovBox, aby sa podnikatelia mohli dostať sa k štátnej pošte jednoducho či ako sa nám podarilo spojiť 18 firiem a jednotlivcov, ktorým záleží na férových podmienkach na podnikanie.

Výročná správa 2016

Zistite viac o tom, ako sme prispeli k zastaveniu nevýhodných projektov za 250 miliónov eur, presadili lepšie pravidlá informatizácie a ukázali, že štátne IT sa dá robiť kvalitne.