Návody.Digital

Návody vznikli za účelom poskytovania jednoduchých a jasných návodov na vybavenie úradných záležitostí. Na portáli nájdete prehľadné a interaktívne návody ako vybaviť úradné záležitosti elektronicky. Cieľom projektu je zorientovať ľudí elektronických službách štátu a pomôcť im s vybavovaním ich životných situácií.

Časť návodov je popísaná na základe reálnych skúseností používateľov, časť návodov je spracovaná z informácií dostupných na oficiálnych weboch.

Pri vybavovaní životnej situácie sa môžete prihlásiť na portál a postupne si odškrtávať stav vášho procesu. Máte k dispozícii prehľad krokov, ktoré je potrebné absolvovať a zoznam úloh pre každý krok.

Naša motivácia

V Slovensko.Digital, veríme, že elektronické služby štátu majú byť jednoduché a majú sa držať scháváleného dizajn manuálu. Stojí za nami široká komunita ľudí, ktorí sa spolu s nami usilujú o lepší e-Government. Bez ich pomoci by projekt Návody.Digital nevznikol.

Okrem textových návodov vytvárame aj aplikácie, ktoré používateľom zjednodušujú vybavovanie úradných záležitostí. Snažíme sa tak zároveň aj ísť príkladom, ako by mohli elektronické služby pre občanov vyzerať.

Prax a skúsenosti s vybavovaním úradných záležitostí elektronicky hovorí, že je to zväčša komplikovaný a zdĺhavý proces a miera využívania e-Government služieb je nízka. Preto sme po vzore Veľkej Británie spolu s komunitou začali pracovať na portáli Návody.Digital.

Voľby.Digital

Aplikácia Voľby.Digital je súčasťou portálu Návody. Sústredí sa na pomoc občanom, ktorí sa počas volieb nachádzajú mimo trvalého bydliska. Pred každými voľbami aktualizujeme jednoduchú aplikáciu, ktorá pomôže občanovi zistiť, aké kroky sú potrebné, aby mohol úspešne odovzdať svoj hlas, napríklad pripraví žiadosť o hlasovací preukaz či voľbu poštou zo zahraničia.

Priznanie.Digital

Priznanie.Digital vzniklo impulzom z komunity. Cieľom tohto projektu je ukázať, ako jednoducho a interaktívne môže byť spracované daňové priznanie, keď je kladený dôraz na používateľsky prívetivú cestu. Projekt je naďalej rozvíjaný najmä z kapacít dobrovoľníkov a prostredníctvom Hackdays organizovaných našim združením.

Ako sa zapojiť

Návody.Digital sú komunitný projekt, kde nájde priestor zapojiť sa každý, kto má chuť priložiť ruku k dielu. Pre zapojenie do projektu sa pridajte do našej komunity a na náš komunitný Slack v kanáli #navody-digital

Skupinka dobrovoľníkov dokáže za 2-3 dni spraviť niečo, čo štátu trvá 3-4 roky a dokáže to spraviť oveľa lepšie.“

Tomáš Makáň
dobrovoľník Slovensko.Digital

Aktuálne v projekte Návody.Digital