Pridajte sa k našim podporovateľom

Slovensko.Digital je nezávislé občianske združenie, ktoré je financované výhradne z transparetných zdrojov a od ľudí, ktorí sa otvorene prihlásia k nášmu etickému kódexu, z príspevkov členských firiem, od donorov z grantových schém, prijatých 2% zaplatených daní a darov firiem a jednotlivcov. Nemáme čo skrývať a preto výšku a využitie darov budeme transparentne zverejňovať.

Benefit Plus

Táto možnosť podpory sa týka firiem a ich zamestnancov, ktorí sú súčasťou programu Benefit Plus. Stačí, ak sa jednoducho prihlásite do svojho konta a vyhľadáte Slovensko.Digital v zozname organizácií.

Pre firmy

Využívate vo vašej firme program Benefit Plus? Ak áno, budeme radi ak sa rozhodnete ponúknuť vašim zamestnancom možnosť poukázať finančné prostriedky aj združeniam ako je Slovensko.Digital a zaradíte nás do vášho zoznamu.

Pre zamestnancov

Ak ste sa rozhodli poukázať časť svojich finančných prostriedkov Slovensko.Digital, ale nenašli ste nás v zozname, kontaktujte človeka, ktorý zodpovedá za program Benefit Plus vo vašej firme a požiadajte ho/ju o zaradenie Slovensko.Digital do zoznamu.

Vopred srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnete podporiť nás týmto spôsobom.