Lepšie Služby

Nahlasovanie podnetov je jedna z aktivít, ktorá pomáha k lepším elektronickým službám štátu na Slovensku.

Lepšie Služby sú priestor, kde sa môžu občania, podnikatelia, ale aj úradníci, zapojiť a upozorniť na problémy elektronických služieb štátu, alebo zaslať podnety v podobe návrhov na ich zlepšenie.

Každý podnet je odborne spracovaný, posúdený a posunutý do rúk zodpovedných úradov a správcov elektronických služieb. Všetky podnety sú uverejnené v časti „Zadané podnety“, kde môžete získať prehľad o tom, v akom stave riešenia podnety sú.

Prihlásený užívateľ má navyše možnosť aktívne sa zapojiť do diskusie k podnetom.

Vopred Vám chceme poďakovať a veríme, že konštruktívnou spätnou väzbou sa nám podarí napomôcť rozvoju elektronických služieb na Slovensku. Zapojte sa teraz a pomôžte nám v snahe o lepšie IT.

Projekt vznikol a je ďalej rozvíjaný spolupráci s naším členom, spoločnosťou EEA.

Ako sa do projektu zapojiť

Lepšie Služby sú komunitný projekt, kde nájde priestor zapojiť sa každý, kto má chuť priložiť ruku k dielu.

Chceme nie len kritizovať, ale aj priložiť ruku k dielu a zjednodušiť a sprístupniť digitálne služby štátu aj prostredníctvom portálu Lepšie.služby.

Anabela Benedeková

EEA