Lepšie digitálne služby štátu nie sú sci-fi

Sme občianske združenie, zamerané na zvýšenie kvality digitálnych služieb, ktoré sú nie len dosiahnuteľné, ale tiež nevyhnutné k tomu, aby bolo Slovensko úspešnou a modernou krajinou. Naše návrhy opierame o skúsenosti krajín, ktoré sú na popredných miestach elektronizácie verejnej správy.

Sme nároční, pretože vieme, že si lepšie služby štátu zaslúžime. Snažíme sa byť zmenou, ktorú okolo seba chceme vidieť.

Manifest Slovensko.Digital

1.

Chceme, aby bolo Slovensko modernou a lepšou krajinou pre život.

2.

Trápi nás korupcia a neférové podmienky vo verejnom obstarávaní IT.

3.

Ponúkame svoju odbornosť pri zlepšovaní služieb štátu.

4.

Prinášame efektívne riešenia pre občiansku spoločnosť a podnikateľov/ky.

Naše poslanie

V Slovensko.Digital vieme, že si zaslúžite služby štátu, ktoré budú minimálne v kvalite tých komerčných. Presadzujeme jednoduché, prehľadné a kvalitné elektronické služby štátu, z ktorých bude cítiť záujem štátu o jeho občanov a občianky. Dohliadame nad efektívnym používaním verejných zdrojov, informujeme, vzdelávame a spolupracujeme, aby výsledkom bolo moderné a konkurenciaschopné Slovensko.

„Slovensko.Digital sa snaží meniť Slovensko na lepšiu, transparentnejšiu a modernejšiu krajinu. Naviac, nestavia sa len do roly pozorovateľa a komentátora, ale nebojí sa vyhrnúť si rukávy, reálne vstupovať do diania a prebrať zodpovednosť.“

Peter Gažík

Telenor Magyarország

0+
Oborníkov zapojených do diskusií na Platforme
0 mil. €
Minimálna hodnota zastavených štátnych IT projektov
0
Členských firiem

Financovanie združenia

Financovanie Slovensko.Digital je zložené z príspevkov členských firiem, od donorov z grantových schém, prijatých 2% zaplatených daní a darov firiem a jednotlivcov. Podrobné informácie o financovaní zverejňujeme každoročne vo výročnej správe.

Naše projekty

V našich projektoch presadzujeme kvalitné elektronické služby štátu. Robíme všetko preto, aby sa mohol zapojiť každý a prispel k zmene k lepšiemu – zapájame expertných dobrovoľníkov do diskusie k relevantným témam a v spolupráci s komunitou vytvárame vzorové riešenia dobrých elektronických služieb so zameraním na prívetivú používateľskú skúsenosť.
Našim nosným projektom je Red Flags projekt, ktorý má za cieľ prispieť k úspešnej a kvalitnej realizácii projektov informatizácie verejnej správy identifikovaním kritických miest a potenciálnych rizík.

Prostredníctom projektu Lepší eGovernment sa snažíme prispieť k zvýšeniu efektívnosti verejnej správy cez skvalitnenie informatizácie verejnej správy.

Služby Slovensko.Digital

Služby Slovensko.Digital, s.r.o. pôsobí ako komerčná dcérska spoločnosť občianskeho združenia Slovensko.Digital. Je to spoločnosť založená za účelom poskytovania služieb súvisiacich s digitalizáciou a informačnými technológiami. Vyvíjané služby pre podnikateľov sú orientované najmä na komunikáciu firiem so štátom.

Náš tím

Peter Steinhübl

Výkonný riaditeľ

Ľubor Illek

Predseda rady, Opatrenia a verejná správa

Ján Suchal

Člen rady,
Vývoj a komunita

Gabriel Lachmann

Člen rady,
Senior expert

Matej Stuška

Člen rady

Peter Kulich

Člen rady

Juraj Dillinger

Red Flags,
Senior expert

Petra Konkoľová

Finančná manažérka

Hana Valiová

Projektová a produktová manazérka

Miroslava Kosecová

Marketing a komunita

Kristína Stančíková

Administratívna podpora

Marek Ceľuch

Programátor

Lucia Janíková

Programátorka

Tomáš Drga

Junior programátor