PRIDAJTE SA K NAŠIM PODPOROVATEĽOM

Aj Vaše 2% nám pomôžu bojovať za lepší eGovernment

„Čo by ste urobili s miliardou EUR sme sa Vás už pýtali. A čo ak by ste z nej mohli darovať 2% pre dobrú vec? To je celých 20 miliónov, ktoré by ste mohli darovať organizáciam bojujúcim za lepší život občanov na Slovensku.

Asi nikto z nás nemá na účte miliardu, no keď každý pomôže svojím kúskom, spolu dokážeme veľké veci. Ak sa Vám páči čo robíme, prosíme o Vašu podporu.”

Tím Slovensko.Digital

Ako nám poukázať 2% z dane

Údaje pre darovanie 2% pre Slovensko.Digital:

Názov: Slovensko.Digital

Adresa: Staré Grunty 18, 84104 Bratislava

IČO: 50158635

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0509000000005108658755

Kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Užitočné informácie pre darcov 2% z dane

Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý uplynulý vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí.

 1. Najprv vám zamestnávateľ musí pripraviť ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho oň najlepšie do 15. februára.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie potvrdenia o zaplatení dane.
 3. Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 %.
 4. Najneskôr do 30. apríla doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) daňovému úradu. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Ak ste v uplynulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci). Súčasťou tlačiva je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Vyplňte do tohto oddielu údaje Slovensko.Digital.
 2. Pre živnostníkov s paušálnymi výdavkami (DPFO typ B) sme pripravili zjednodušené podanie daňové priznania ako aj poukázania 2% dane. Stačí si ho jednoducho vyklikať na stránke priznanie.digital.
 3. Do 31. marca (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Ak ste v uplynulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Svoje 2 % (prípadne 1 %) z dane môžete venovať, ak bola vaša daň za celý uplynulý rok vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %) teda musí byť minimálne 8 €.

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnickú osobu. Súčasťou tlačiva je aj VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
  • Ak ste v uplynulom roku ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 4 a 5.
  • Ak ste v uplynulom roku ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania pre tento rok (zvyčajne do 31. marca nasledujúceho roku) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 3 a 5.
 2. Do 31. marca (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom. Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.