Workshop – RedFlags: Začíname s hodnotením projektov po ich ukončení

24.05.2024

Pozývame Vás na online workshop 29. mája 2024 od 14:00 do 15:30. Vysvetlíme vám, ako budeme hodnotiť výsledky projektov.

RedFlags je úspešným projektom Slovensko.Digital, v rámci ktorého sme doteraz vyhodnotili viac ako 70 veľkých IT projektov verejnej správy vo fáze ich prípravy. Počas tejto činnosti sme veľa diskutovali o cieľoch projektov, prínosoch investícií a súvisiacich reformách verejnej správy.

Rozhodli sme sa začať novú aktivitu – hodnotenie výsledkov týchto projektov, po ich oficiálnom ukončení a nasadení do prevádzky. Budeme sledovať, ako sa naplnili zámery dohodnuté pri príprave projektov a v akom stave sú špecifické IT riešenia, ako sú UX elektronických služieb, OpenAPI, Open Data a ďalšie.

Postup hodnotenia bude podobný ako doteraz, teda na základe stanovených kritérií, podľa ktorých vyhodnotíme stav a priradíme body. Zásadný nedostatok v niektorom kritériu bude indikovaný červenou vlajočkou.

Na workshope vám detailne vysvetlíme náš postup, kritériá hodnotenia a podklady, na základe ktorých budeme pracovať.

Tešíme sa na vaše otázky ➡ https://lnkd.in/emusNtxH

Viac informácií na FB udalosti ➡ https://lnkd.in/e7JQpJTq