Elektronický podpis pomocou Autogramu má silu notársky overeného podpisu

23.04.2024

Vedeli ste, že môžete podpísať akýkoľvek písomný dokument občianskym preukazom, ktorý bude mať rovnakú váhu ako podpis overený notárom ?

Náš podpisovač AUTOGRAM to dokáže, navyše úplne zadarmo https://lnkd.in/dSygAB8E

Elektronicky môžete podpísať prakticky hocičo. Na to, aby ste mohli elektronicky podpisovať, potrebujete:

  1.  Občiansky preukaz s platnými podpisovými certifikátmi
  2.  BOK a podpisový PIN
  3.  Čítačku občianskych preukazov
  4. Obslužný softvér k občianskemu preukazu s čipom zo slovensko.sk
  5. Podpisovač (AUTOGRAM)

Pozor! Elektronický podpis nie je obrázok vlastnoručného podpisu. Je možné urobiť ho iba za pomoci vášho občianskeho preukazu s čipom. Výsledkom takéhoto elektronického podpisovania je špeciálny súbor, ktorý okrem pôvodného dokumentu obsahuje aj elektronický podpis. V prípade podpisovania PDF dokumentov môže byť výsledkom tiež PDF dokument, ktorý má v sebe ukrytý podpis, aj keď ho na prvý pohľad nevidno.

Dostali ste podpísaný dokument a chcete si overiť podpis? Aj na to slúži AUTOGRAM! Jednoduchým presunutím podpísaného dokumentu do podpisovača AUTOGRAM zistíte či je dokument skutočne podpísaný správnou osobou.

Podpis cez Autogram je vytváraný v súlade s európskym nariadením eIDAS. Tieto podpisy sú aj na Slovensku používané v komunikácii nielen so štátom.

Viac o elektronickom podpise sa dočítate tu: https://lnkd.in/eEDbvE65