Tím

Peter Steinhübl

Výkonný riaditeľ

Vyštudovaný právnik a otec dvoch detí, a viac ako 10 rokov sa venuje oblasti IT a pracovného práva. V rade Slovensko.Digital bol zodpovedný za daňovo - odvodovú skupinu a pôsobí aj ako člen prezídia v žilinskom IT klastri.

peter.steinhubl@slovensko.digital
Peter Steinhübl

Ľubor Illek

Predseda rady, Opatrenia a verejná správa

Zakladajúci člen Spoločnosti pre otvorené informačné technológie, odborník na informačnú bezpečnosť, spolupracoval na viacerých projektoch vo verejnej správe.

lubor.illek@slovensko.digital
Lubor Illek

Ján Suchal

Vývoj a komunita

Programátor, spoluautor projektov využívajúcich otvorené dáta - foaf.sk, otvorenezmluvy.sk, datanest.sk. Spoluvlastní softvérovú firmu minio, s.r.o.

jan.suchal@slovensko.digital
Ján Suchal

Vladimír Falťan

Senior expert

Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 2000 na nej vyučuje študentov geografických odborov, vedie vedecky a aplikačne zamerané projekty s využitím geografických informačných systémov. V Slovensko.Digital sa venuje problematike issue managementu.

vladimir.faltan@slovensko.digital
Vladimír Falťan

Juraj Dillinger

Red Flags, Senior expert

Od začiatku roka 2021 sa do nášho tímu Red Flags, hodnotiaceho štátne IT projekty, zapojil aj Juraj Dillinger. Juraj má dlhoročné skúsenosti spojené s prípravou, realizáciou, prevádzkou a ďalším rozvojom projektov v rezortoch úradu vlády SR, ministerstiev vnútra, kultúry, práce, životného prostredia, či NASES. Prácu na projekte Red Flags vie preto oceniť práve z pohľadu realizátora projektu.

juraj.dillinger@slovensko.digital

Gabriel Lachmann

Člen rady, Senior expert

Obchodný riaditeľ spoločnosti EEA, spoluzakladateľ neziskovej organizácie Utopia a člen Spoločnosti pre otvorené informačné technológie.

gabriel.lachmann@slovensko.digital
Gabriel Lachmann

Peter Kulich

Člen rady

Vyštudoval Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici. V rokoch 2007 až 2017 pracoval na viacerých pozíciách v štátnych inštitúciách a viac ako 8 rokov bol projektový manažér štátnych IT projektov. V Slovensko.Digital pôsobil na pozícii výkonného riaditeľa od 01/2021 do 04/2023.

Peter Kulich

Matej Stuška

Člen rady

Matej Stuška

Petra Konkoľová

Finančná manažérka

Dlhodobo sa venuje finančnému controllingu. Niekoľko rokov pracovala pre spoločnosť Siemens na pozíciách v oblasti controllingu a financií.

petra.konkolova@slovensko.digital

Matúš Kollár

Marketing a komunikácia

Dlhodobo sa venuje reklamným, marketingovým a komunikačným kampaniam v komerčnom aj neziskovom sektore. V Slovensko.Digital má na starosti externú komunikáciu a PR.

matus.kollar@slovensko.digital

Zuzana Jankechová

Office manažment a zákaznícka podpora

Viac ako 10 rokov sa pohybuje v prostredí neziskových organizácií a venovala sa poradenstvu, administrácii a rozvoju projektov v oblasti sociálnej práce, dobrovoľníctva a práce s mládežou. V Slovensko.Digital je zodpovedná za office manažment a komunikáciu s klientmi.

zuzana.jankechova@slovensko.digital
a picture of Zuzana Jankechová

Kristína Stančíková

Administratívna podpora

Stará sa o zákazníkov našich služieb a zároveň je vždy pripravená pomôcť s finančnými a administratívnymi úlohami. Je aj členkou občianskeho združenia, ktoré sa zameriava na ochranu prírody na celosvetovej úrovni.

kristina.stancikova@slovensko.digital
a picture of Kristína Stančíková

Hana Valiová Benediktová

Projektový a produktový manažér

V minulosti riadila technickú podporu, venovala sa koordinácii projektu Návody.Digital.

hana.benediktova@slovensko.digital
a picture of Hana Benediktová

Lucia Janíková

Programátorka

Čerstvá absolventka Fakulty informatiky a informačných technológií STU.

lucia.janikova@slovensko.digital
Lucia Janíková