Tím

Peter Kulich

Výkonný riaditeľ

Vyštudoval Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici. V rokoch 2007 až 2017 pracoval na viacerých pozíciách v štátnych inštitúciách a viac ako 8 rokov bol projektový manažér štátnych IT projektov. V Slovensko.Digital sa venuje témam ako lepší nákup štátneho IT či otvorené API.

peter.kulich@slovensko.digital
Peter Kulich

Ľubor Illek

Predseda rady, Opatrenia a verejná správa

Zakladajúci člen Spoločnosti pre otvorené informačné technológie, odborník na informačnú bezpečnosť, spolupracoval na viacerých projektoch vo verejnej správe.

lubor.illek@slovensko.digital
Lubor Illek

Ján Suchal

Vývoj a komunita

Programátor, spoluautor projektov využívajúcich otvorené dáta - foaf.sk, otvorenezmluvy.sk, datanest.sk. Spoluvlastní softvérovú firmu minio, s.r.o.

jan.suchal@slovensko.digital
Ján Suchal

Vladimír Falťan

Senior expert

Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 2000 na nej vyučuje študentov geografických odborov, vedie vedecky a aplikačne zamerané projekty s využitím geografických informačných systémov. V Slovensko.Digital sa venuje problematike issue managementu.

vladimir.faltan@slovensko.digital
Vladimír Falťan

Gabriel Lachmann

Člen rady, Senior expert

Obchodný riaditeľ spoločnosti EEA, spoluzakladateľ neziskovej organizácie Utopia a člen Spoločnosti pre otvorené informačné technológie.

gabriel.lachmann@slovensko.digital
Gabriel Lachmann

Petra Konkoľová

Finančná manažérka

Dlhodobo sa venuje finančnému controllingu. Niekoľko rokov pracovala pre spoločnosť Siemens na pozíciách v oblasti controllingu a financií.

petra.konkolova@slovensko.digital

Matúš Kollár

Marketing a komunikácia

Dlhodobo sa venuje reklamným, marketingovým a komunikačným kampaniam v komerčnom aj neziskovom sektore. V Slovensko.Digital má na starosti externú komunikáciu a PR.

matus.kollar@slovensko.digital

Zuzana Jankechová

Office manažment a zákaznícka podpora

Viac ako 10 rokov sa pohybuje v prostredí neziskových organizácií a venovala sa poradenstvu, administrácii a rozvoju projektov v oblasti sociálnej práce, dobrovoľníctva a práce s mládežou. V Slovensko.Digital je zodpovedná za office manažment a komunikáciu s klientmi.

zuzana.jankechova@slovensko.digital
a picture of Zuzana Jankechová

Petra Plesníková

Komunitný manažér

Vyštudovala strategický manažment v rakúskom Innsbrucku. Má skúsenosti v oblasti tvorby a riadenia vzdelávacích konferencií, ako aj riadenia menších IT projektov. V Slovensko.Digital sa venuje najmä spolupráci s komunitou a členskými spoločnosťami a ich zapájaniu do aktivít organizácie.

petra.plesnikova@slovensko.digital
a picture of Petra Plesníková

Pavol Zbell

Programátor

Programátor, spoluautor projektu otvorenesudy.sk.

pavol.zbell@slovensko.digital
Pavol Zbell

Michal Roháček

Programátor

Je študentom inžinierskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU.

michal.rohacek@slovensko.digital