Tím

Peter Kulich

Výkonný riaditeľ

Vyštudoval Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici. V rokoch 2007 až 2017 pracoval na viacerých pozíciách v štátnych inštitúciách a viac ako 8 rokov bol projektový manažér štátnych IT projektov. V Slovensko.Digital sa venuje témam ako lepší nákup štátneho IT či otvorené API.

peter.kulich@slovensko.digital
Peter Kulich

Ľubor Illek

Predseda rady, Opatrenia a verejná správa

Zakladajúci člen Spoločnosti pre otvorené informačné technológie, odborník na informačnú bezpečnosť, spolupracoval na viacerých projektoch vo verejnej správe.

lubor.illek@slovensko.digital
Lubor Illek

Ján Suchal

Vývoj a komunita

Programátor, spoluautor projektov využívajúcich otvorené dáta - foaf.sk, otvorenezmluvy.sk, datanest.sk. Spoluvlastní softvérovú firmu minio, s.r.o.

jan.suchal@slovensko.digital
Ján Suchal

Vladimír Falťan

Senior expert

Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 2000 na nej vyučuje študentov geografických odborov, vedie vedecky a aplikačne zamerané projekty s využitím geografických informačných systémov. V Slovensko.Digital sa venuje problematike issue managementu.

vladimir.faltan@slovensko.digital
Vladimír Falťan

Juraj Dillinger

Red Flags, Senior expert

Od začiatku roka 2021 sa do nášho tímu Red Flags, hodnotiaceho štátne IT projekty, zapojil aj Juraj Dillinger. Juraj má dlhoročné skúsenosti spojené s prípravou, realizáciou, prevádzkou a ďalším rozvojom projektov v rezortoch úradu vlády SR, ministerstiev vnútra, kultúry, práce, životného prostredia, či NASES. Prácu na projekte Red Flags vie preto oceniť práve z pohľadu realizátora projektu.

juraj.dillinger@slovensko.digital

Gabriel Lachmann

Člen rady, Senior expert

Obchodný riaditeľ spoločnosti EEA, spoluzakladateľ neziskovej organizácie Utopia a člen Spoločnosti pre otvorené informačné technológie.

gabriel.lachmann@slovensko.digital
Gabriel Lachmann

Peter Steinhübl

Člen rady

Peter Steinhübl

Matej Stuška

Člen rady

Matej Stuška

Petra Konkoľová

Finančná manažérka

Dlhodobo sa venuje finančnému controllingu. Niekoľko rokov pracovala pre spoločnosť Siemens na pozíciách v oblasti controllingu a financií.

petra.konkolova@slovensko.digital

Matúš Kollár

Marketing a komunikácia

Dlhodobo sa venuje reklamným, marketingovým a komunikačným kampaniam v komerčnom aj neziskovom sektore. V Slovensko.Digital má na starosti externú komunikáciu a PR.

matus.kollar@slovensko.digital

Zuzana Jankechová

Office manažment a zákaznícka podpora

Viac ako 10 rokov sa pohybuje v prostredí neziskových organizácií a venovala sa poradenstvu, administrácii a rozvoju projektov v oblasti sociálnej práce, dobrovoľníctva a práce s mládežou. V Slovensko.Digital je zodpovedná za office manažment a komunikáciu s klientmi.

zuzana.jankechova@slovensko.digital
a picture of Zuzana Jankechová

Petra Plesníková

Komunitný manažér

Vyštudovala strategický manažment v rakúskom Innsbrucku. Má skúsenosti v oblasti tvorby a riadenia vzdelávacích konferencií, ako aj riadenia menších IT projektov. V Slovensko.Digital sa venuje najmä spolupráci s komunitou a členskými spoločnosťami a ich zapájaniu do aktivít organizácie.

petra.plesnikova@slovensko.digital
a picture of Petra Plesníková

Pavol Zbell

Programátor

Programátor, spoluautor projektu otvorenesudy.sk.

pavol.zbell@slovensko.digital
Pavol Zbell

Michal Roháček

Programátor

Je študentom inžinierskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU.

michal.rohacek@slovensko.digital