Tím

Gabriel Lachmann

Výkonný riaditeľ

Obchodný riaditeľ spoločnosti EEA, spoluzakladateľ neziskovej organizácie Utopia a členom Spoločnosti pre otvorené informačné technológie.

gabriel.lachmann@slovensko.digital
Gabriel Lachmann

Ľubor Illek

Predseda rady, Opatrenia a verejná správa

Zakladajúci člen Spoločnosti pre otvorené informačné technológie, odborník na informačnú bezpečnosť, spolupracoval na viacerých projektoch vo verejnej správe.

lubor.illek@slovensko.digital
Lubor Illek

Ján Suchal

Vývoj a komunita

Programátor, spoluautor projektov využívajúcich otvorené dáta - foaf.sk, otvorenezmluvy.sk, datanest.sk. Spoluvlastní softvérovú firmu minio, s.r.o.

jan.suchal@slovensko.digital
Ján Suchal

Alena Schmidt

Finančná manažérka

Dlhodobo sa venuje finančným analýzam a produktovej cenotvorbe. Pracovala pre dánsku pobočku GE Money Bank, ZSE Energiu a Maersk Line.

alena.schmidt@slovensko.digital
Alena Schmidt

Iveta Ferčíková

Komunitná manažérka

Po ukončení štúdia pracovala 3 roky v Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, kde sa okrem iného venovala koordinácii tvorby a implementácii Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR, či rozbehnutiu národného projektu na podporu participácie občanov na tvorbe verejných politík. V Slovensko.Digital má na starosti prácu s komunitou. Spolupracuje s O.Z. Dobrý úradník a FinStat.

iveta.fercikova@slovensko.digital
Iveta Ferčíková

Ernest Walzel

Programátor

Pracoval pre Amazon.co.uk, Edinburgh Genomics a Feedpresso. Organizuje programovací krúžok CoderDojo.

ernest.walzel@slovensko.digital
Ernest Walzel

Pavol Zbell

Programátor

Programátor, spoluautor projektu otvorenesudy.sk.

pavol.zbell@slovensko.digital
Pavol Zbell

Miroslav Cák

Expert na verejné obstarávanie

Venuje sa verejným obstarávaniam a veľkým obstarávacím projektom. Vyštudoval Právnickú fakultu v Brne. Pracoval 3 roky na Ministerstve financií Českej republiky a viac ako 7 rokov v nadnárodných stavebných spoločnostiach na pozícii projektového právnika so zameraním na verejné obstarávania.

miroslav.cak@slovensko.digital

Matúš Kollár

Marketing a komunikácia

Dlhodobo sa venuje reklamným, marketingovým a komunikačným kampaniam v komerčnom aj neziskovom sektore. V Slovensko.Digital má na starosti externú komunikáciu a PR.

matus.kollar@slovensko.digital

Zuzana Jankechová

Projektová manažérka

Viac ako 10 rokov sa pohybuje v prostredí neziskových organizácií a venovala sa rozvoju projektov v oblasti sociálnej práce, dobrovoľníctva a v oblasti práce s mládežou. Založila Trnavské dobrovoľnícke centrum a podporuje ľudí v tom, aby menili svoje okolie k lepšiemu.

zuzana.jankechova@slovensko.digital

Peter Kulich

Senior expert

Vyštudoval Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici. V rokoch 2007 až 2017 pracoval na viacerých pozíciách v štátnych inštitúciách a viac ako 8 rokov bol projektový manažér štátnych IT projektov. V Slovensko.Digital sa venuje témam ako lepší nákup štátneho IT či otvorené API.

peter.kulich@slovensko.digital

Vladimír Raučina

Senior expert

Je absolventom študijného odboru Technická kybernetika, zameranie Robotika, na Elektrotechnickej fakulte SVŠT (dnes STU). Prešiel vacerými vrcholovými manažérskymi pozíciami v IT spoločnostiach a pôsobil ako poradca ministerky spravodlivosti SR. V Slovensko.Digital sa venuje téme budovania personálnych kapacít a zručností v štátnom IT.

vladimir.raucina@slovensko.digital

Hana Benediktová

Koordinátorka dobrovoľníkov a vývojárov

V minulosti riadila technickú podporu. V Slovensko.Digital sa venuje portálu Návody.Digital.

hana.benediktova@slovensko.digital

Eva Ruttkayová

Office manažment a zákaznícka podpora

Vyštudovala Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. V Slovensko.Digital sa venuje prevažne administratívnemu chodu spoločnosti, ako aj komunikácii s klientmi a tretími stranami.

eva.ruttkayova@slovensko.digital

Vladimír Falťan

Senior expert

Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 2000 na nej vyučuje študentov geografických odborov, vedie vedecky a aplikačne zamerané projekty s využitím geografických informačných systémov. V Slovensko.Digital sa venuje problematike issue managementu.

vladimir.faltan@slovensko.digital

Radoslav Bonk

Senior expert

Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Má dlhodobé praktické skúsenosti zo zahraničných univerzít a zahraničných výskumných inštitúcií v oblasti geografických informačných systémov a počítačového modelovania. Pracoval v IKT spoločnostiach na Slovensku a na konzultačných pozíciách pre verejný a súkromný sektor. V Slovensko.Digital sa venuje problematike RedFlags a priestorovým dátam.

radoslav.bonk@slovensko.digital

Stanislav Modrák

Programátor

Absolvent LEAF Academy. Momentálne študujúci v zahraničí. Účastník vo viacerých IT projektoch doma a v zahraničí.

stanislav.modrak@slovensko.digital

Michal Roháček

Programátor

Je študentom inžinierskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU.

michal.rohacek@slovensko.digital

Ján Hargaš

Podpredseda rady

8 rokov pôsobil ako konzultant pre verejnú správu so skúsenosťami na Slovensku aj na zahraničných projektoch. 2 roky pracoval vo Veľkej Británii pre klienta HM Revenue & Customs. Je zakladajúci člen Slovensko.Digital a od februára 2016 do februára 2019 pôsobil ako výkonný riaditeľ združenia.

jan.hargas@slovensko.digital
Ján Hargaš

Širší team Slovensko.Digital

Jakub Ptačin

Jakub Ptačin

Dizajn a komunikácia
Ján Gondoľ

Ján Gondoľ

Medzinárodná spolupráca

Priložili ruku k dielu

Michal Truban

Michal Truban

Zakladajúci člen
Michal Cheben

Michal Cheben

Zakladajúci člen
Miroslav Hetteš

Miroslav Hetteš

Programátor
Lukáš Pucovský

Lukáš Pucovský

Marketing a Sales
Ivan Bartoš

Ivan Bartoš

Analytika a WebDev
Luboš Perniš

Luboš Perniš

Rozvoj zahraničnej spolupráce
Alexandra Urbaníková

Alexandra Urbaníková

Rozvoj zahraničnej spolupráce
Dominik Pribyla

Dominik Pribyla

Správa členského programu a marketing
Michal Haman

Michal Haman

Projektový manažment a podpora chodu

Barbara Zmušková

Marketing a komunikácia

Jana Počuchová

Marketing a komunikácia