Aj Ty si Slovensko.Digital

Od 1. júla 2019 realizujeme projekt Aj Ty si Slovensko.Digital. Hlavný cieľ projektu je budovať komunitu angažovaných, informovaných a participujúcich ľudí, ktorí sa nielen zaujímajú o dianie v oblasti eGovernmentu na Slovensku, ale sa aj aktívne zapájajú do aktivít na zlepšenie súčasného stavu eGovernmentu, či už z hľadiska tvorby politík, hodnotenia IT projektov alebo vývoja komunitných IT aplikácií. Podporu nám poskytol Active Citizens Fund – Slovakia.

Active Citizens Fund – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Súčasťou nášho projektu budú aktivity zamerané na informovanie o dianí v oblasti eGovernmentu a zároveň budeme vytvárať priestor na diskusiu o dianí a politikách eGovernmentu. Viac ako vítané sú pripomienky a návrhy na zlepšenie, či už ide o systémové fungovanie eGovernmentu alebo používanie konkrétnych elektronických služieb.

Priestor na zapojenie budeme v rámci projektu umožňovať nielen ľuďom z IT komunity a z našich členských firiem. Vítaní sú všetci ľudia, ktorí chcú prispieť k budovaniu lepších elektronických služieb a majú chuť pomôcť nám s vytváraním portálu Návody.Digital alebo hodnotením IT projektov Red Flags. Rozšíriť chceme aj spoluprácu s profesijnými združeniami, aby sme získali relevantné pripomienky k vecnej stránke pripravovaných IT projektov. A vďaka projektu Aj Ty si Slovensko.Digital budeme organizovať aj ďalšie 2 Hackathony!

Projekt ‚Aj Ty si Slovensko.Digital‘ je podporený z programu ACF-Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.