Red Flags 5.0: SD ZA Transparentné regióny

Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis

nvestície do IT za stovky miliónov eur ročne riešia aj obce, mestá či VÚC-ky. Ich plánovanie a realizácia je pomerne komplikovaná téma. Tieto investície by mali priniesť pridanú hodnotu občanom a úradníkom a mali by byť zároveň ekonomicky výhodné. Participácia, zdieľanie skúseností a znalostí sú jedným z hlavných pilierov Slovensko.Digital. Partnerom projektu v žilinskom regióne je ZA IT.

Hlavným cieľom projektu je prenos know-how Slovensko.Digital v oblasti nastavenia a implementácie procesov a kultúry participácie, transparentnosti a kontroly nákupu a implementácie IKT projektov na strane verejnej správy v rámci konkrétneho pilotného regiónu. Za 5 rokov svojej existencie sme v Slovensko.Digital nazbierali veľa skúseností, vieme, čo funguje a čo nie, vypracovali sme viacero metodík a odporúčaní a toto know-how by sme radi v štruktúrovanej podobe zdieľali do regiónov.

V rámci tohto projektu sa snažíme o vytvorenie jednoduchého toolkitu, ktorý by v budúcnosti zabezpečil a zjednodušil replikovateľnosť tohto projektu ako celku a jeho výsledkov do ďalších regiónov.

Projekt Red Flags 5.0: SD ZA Transparentné regióny realizuje občianske združenie Slovensko.Digital spolu so záujmovým združením právnických osôb ZA IT s podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis.