Slovensko.Digital pomáha aj podnikateľom

Fond SK-NIC – Nadácia Pontis

Prostredníctvom grantu bude projekt špecificky rozvinutý v oblasti riešenia životných situácií podnikateľov. V rámci portálu Návody.Digital vzniknú návody zamerané na splnenie povinností pri začatí podnikania, riešení konkrétnych a zložitých situácií podnikateľov. Cieľovou skupinou sú malí podnikatelia, živnostníci, ktorí sa snažia výraznú časť povinností realizovať svojpomocne.

Sekundárnym cieľom projektu je vzdelávať podnikateľov v tom, ako používať elektronické služby štátu a nástroje potrebné pre elektronickú komunikáciu so štátom. Mnohé z týchto informácii sú zároveň relevantné pre širokú verejnosť, čím by grant prispel k edukácii aj iných skupín obyvateľov.