LepšieSlužby.sk

www.lepsiesluzby.sk

Nahlasovanie podnetov je jedna z aktivít, ktorá pomáha k lepším elektronickým službám štátu na Slovensku.

Aj preto sme sa v Slovensko.Digital, v spolupráci s naším členom, spoločnosťou EEA, rozhodli pripravit projekt Lepšiesluzby.sk. Je to priestor, kde sa môžu občania, podnikatelia, ale aj úradníci, zapojiť a upozorniť na problémy elektronických služieb štátu, alebo zaslať podnety v podobe návrhov na ich zlepšenie.

Každý podnet je odborne spracovaný, posúdený a posunutý do rúk zodpovedných úradov a správcov elektronických služieb. Všetky podnety sú uverejnené v časti „Zadané podnety“, kde môžete získať prehľad o tom, v akom stave riešenia podnety sú.

Prihlásený užívateľ má navyše možnosť aktívne sa zapojiť do diskusie k podnetom.

Vopred Vám chceme poďakovať a veríme, že konštruktívnou spätnou väzbou sa nám podarí napomôcť rozvoju elektronických služieb na Slovensku. Zapojte sa teraz a pomôžte nám v snahe o lepšie IT

Tím Slovensko.Digital