Na čom pracujeme?

Naše stanoviská a vývoj prioritných tém, ktoré v Slovensko.Digital riešime.

Elektronický preukaz poistenca

Spolu s Alianciou Fair Play sme 3. decembra 2015 upozornili na obstarávanie nových elektronických preukazov poistenca, ktoré považujeme za zbytočné. Sme presvedčení, že na tento účel je možné použiť existujúci elektronický občiansky preukaz.

 • 17. december 2015 — Stretnutie so zástupcami Národného centra zdravotníckych informácií a Ministerstva zdravotníctva SR, kde sme si vysvetlili argumenty za každú stranu a dohodli, že je potrebné stretnutie aj s Ministerstvom vnútra a Ministerstvom financií.
 • 21. január 2016 — Konalo sa stretnutie s Ministerstvom vnútra SR, na ktorom sme prešli možnosti využitia eID pre potreby eHealth.
 • 25. január 2016 — Spoločné stretnutie zástupcov Ministerstva vnútra, Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva financií. Dospeli sme k viacerým variantom riešenia. MZ nám dalo prísľub, že takéto varianty budú vyhodnotené v novej štúdii, ktorú práve spracúvajú. Jej zverejnenie bolo podľa zástupcu MZ otázkou najbližších dní.
 • marec 2016 — NCZI v tichosti podpísalo zmluvu na kartičky s firmou Plaut.
 • 29. marec 2016 — Nový minister Drucker nechal zrušiť zmluvu s formou Plaut.
 • 5. apríl 2016 — Stretli sme sa s novým riaditeľom NCZI. Prisľúbil zrušiť všetky obstarávania kartičiek a potvrdil záujem spolupracovať. Aktuálne sa pripravuje nová koncepcia zavedenia eHealth, ktorá by mala vyriešiť aj prihlasovanie. Maximálne sa má využiť eID.
 • 11. apríl 2016 — Po expresne rýchlom zrušení zmluvy na informačný systém - ktoré už preveruje Národná kriminálna agentúra - nás riaditeľ NCZI informoval o ukončení aj všetkých ostatných obstarávaní (podľa vyčíslenia NKÚ spolu na 55 miliónov eur)
 • aktuálneČakáme na zverejnenie štúdie a koncepcie. V novom návrhu zákona sa už počíta s tým, že na identifikáciu bude slúžiť eID a rodné číslo.

Vybrané články v médiách


Atlas pasívnej infraštruktúry (API)

Atlas pasívnej infraštruktúry je veľkým IT projektom za 48 miliónov eur na 7 rokov, ktorý nemá vypracovanú a schválenú štúdiu.

 • 3. február 2016 — Dostávame odpoveď z Ministerstva dopravy, ktoré vysvetľuje stav obstarávania. Zároveň informuje, že do volieb nepodpíše zmluvu na tento projekt. Požiadali sme Ministerstvo dopravy SR o stretnutie k všetkým argumentom Aliancie Fair-Play a Slovensko.Digital.
 • 11. február 2016 — Potvrdili sme si stretnutie so zástupcami MD na štvrtok 18. februára 2016.
 • 18. február 2016 — Stretnutie bolo viac zamerané na projekt Informačný systém výstavby. K atlasu pasívnej infraštruktúry sa len potvrdilo, že štúdia, ktorá by mala porovnávať alternatívy a vysvetliť, prečo sa projekt odhaduje na 48 miliónov eur, zatiaľ nie je schválená a nie je ani zverejnená. Efektívnosť projektu tak stále nevieme zhodnotiť.
 • 8. apríl 2016 — požiadali sme novú hovorkyňu Ministerstva o stretnutie a pokračovanie diskusie k projektom API a ISV.
 • 5. máj 2016 — Vítame rozhodnutie ministra dopravy Brecelyho, že vytvorí komisiu na prehodnotenie tohto projektu.
 • 12. august 2016 — Spoločne s komunitou, ktorá pripomienkovala a nedovolila, aby projekt upadol do zapadnutia sa nám to podarilo. Minister vydal rozhodnutie na zastavenie projektu.
 • 25. október 2016 — Kontaktovali sme vedenie ministerstva so žiadosťou o stretnutie.
 • aktuálneČakáme na zverejnenie štúdie.

Vybrané články v médiách


Informačný systém výstavby (ISV)

 • 3. február 2016 — Dostali sme vyjadrenie Ministerstva dopravy, že štúdiu nie je možné zverejniť z bezpečnostných dôvodov. Požiadali sme Ministerstvo dopravy SR o stretnutie.
 • 11. február 2016 — Potvrdili sme si stretnutie so zástupcami MD na štvrtok 18. februára 2016.
 • 18. február 2016 — Stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy, ktorí pripravili analytickú dokumentáciu k projektu. Bolo možné do nej nahliadnuť, ale vzhľadom na podmienky zmluvy spracovateľa dokumentácie (KPMG), sa požadovalo podpísanie dohody o mlčanlivosti. Túto podmienku sme odmietli, považujeme ju za veľmi zlý precedens. Štúdia k projektu sa len pripravuje. Kedže nie sú dostupné podklady a s podpisom NDA nesúhlasíme, nedá sa zhodnotiť efektívnosť projektu.
 • 8. marec 2016 — Podávame oficiálnu infožiadosť o sprístupnenie dokumentácie k projektu.
 • 18. marec 2016 — Ministerstvo našu infožiadosť zamietlo. Podávame odvolanie.
 • 8. apríl 2016 — Požiadali sme novú hovorkyňu Ministerstva o stretnutie a pokračovanie diskusie k projektom API a ISV
 • 5. máj 2016 — Vítame rozhodnutie ministra dopravy Brecelyho, že vytvorí komisiu na prehodnotenie tohto projektu.
 • 25. október 2016 — Kontaktovali sme vedenie ministerstva so žiadosťou o stretnutie.
 • aktuálneČakáme na reakciu a zverejnenie štúdie.

Vybrané články v médiách


EDUNET

Projekt EDUNET je pokračovaním Infovek-u, ktorý sa týka pripojenia škôl do internetu. Z odborného hľadiska sme názoru, že Ministerstvo školstva nakupuje službu zbytočne centralizovane a nezohľadňuje reálne podmienky na trhu.

 • 3. február 2016 — Ministerstvu školstva sme zaslali list so žiadosťou o zastavenie obstarávania a prehodnotenie projektu.
 • 22. február 2016 — Po odvysielaní reportáže TV Markíza (zo dňa 21.2.) vydalo Ministerstvo tlačovú správu, v ktorej obhajuje projekt EDUNET.
 • 24. február 2016 — Michal Rybárik z Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu k nim napísal reakciu, v ktorej viaceré argumenty vyvrátil.
 • 1. marec 2016 — Ministerstvo nereagovalo na viaceré výzvy na osobné stretnutie s cieľom otvorenej diskusie o projekte EDUNET. Pôvodný termín na predloženie ponúk (1.3.2016) len deň pred jeho vypršaním Ministerstvo presunulo na 15.3.2016
 • 2. marec 2016 — Spolu s Alianciou Fair-Play a zástupcami O2, Orange a ALPI sme na tlačovej konferencii opätovne upozornili na to, že súťaž je nastavená neefektívne a podozrivo zvýhodňujúca dominantného poskytovateľa internetu na Slovensku
 • 15. marec 2016 — Boli otvorené obálky. Súťaže sa nakoniec zúčastnili 4 firmy: Telekom, O2 a údajne SWAN a Slovanet. Ministerstvo ako odpoveď na následné dopyty po informáciách opätovne informovalo, že stále prebieha proces vyhodnocovania ponúk.
 • 14. september 2016 — Na ministerstvo sme poslali list, v ktorom opätovne upozorňujeme na riziká, navrhujeme stretnutie a ponúkame naše odborné kapacity pri riešení problému.
 • 23. september 2016 — Od februára Ministerstvo školstva ignoruje naše opakované výzvy na stretnutie k projektu internetu pre školy. Aliancia Fair-play a občianske združenie Slovensko.Digital upozorňujú Ministerstvo školstva, že predĺžením zmluvy na pripojenie škôl k internetu s názvom Infovek 2 mohlo prísť k porušeniu zákona.
 • 19. október 2016 — Ministerstvo školstva dlhodobo neodpovedá na naše výzvy na stretnutie. Spustili sme počítadlo, ktoré meria dĺžku času, počas ktorej toto ministerstvo ignoruje naše výzvy.
 • aktuálneČakáme na odpoveď a zverejnenie dokumentov.

Vybrané články v médiách


Systém pre kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky

Obstarávanie na systém automatizovaných pokút, ktorý má byť financovaný aj z eurofondov, no ešte nemá schválenú štúdiu. Veľmi neštandardná je aj suma 140 miliónov eur a dĺžka trvania 16 rokov s opciou na ďalších 5.

 • 4. február 2016 — Stretnutie so zástupcami Ministerstva vnútra, na ktorom sme si prešli argumenty za každú stranu. Zhodli sme sa na tom, že potrebujeme lepší proces tvorby Štúdii pre IT projekty. Nedospeli sme však k dohode ohľadom zverejnenia štúdie pre tento konkrétny systém, kým nebude schválená na Ministerstve financií.
 • 4. február 2016 — Poslali sme žiadosť o informácie na Ministerstvo financií, ktoré by malo mať pracovnú verziu štúdie k projektu na schvaľovaní.
 • 11. februára 2016 — 11.2.2016 navrhli sme Ministerstvu vnútra verejnú prezentáciu východísk projektu.
 • 19. februára 2016 — Ministerstvo vnútra vo svojej odpovedi uviedlo, že súťažné podklady si prevzalo 44 subjektov, verejnú prezentáciu odmietlo z dôvodu prebiehajúceho verejného obstarávania a snahy o nediskrimináciu uchádzačov. Rovnakú odpoveď sme dostali na našu infožiadosť. Proti tomuto odôvodneniu sme podali odvolanie. Nezverejnenie podkladov k projektu podľa nás nemá opooru v zákone o verejnom obstarávaní a je v rozpore so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
 • 29. februára 2016 — Dostali sme odpoveď Ministerstva financií na našu infožiadosť o sprístupnenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu. Podľa odpovede ju ministerstvo vnútra predložilo na pripomienkovanie 8.2.2016 a hneď 11.2.2016 požiadalo o jej stiahnutie. Ku dňu 26.2.2016 tak ministerstvo financií podľa vlastného vyjadrenia neeviduje žiadnu štúdiu k projektu predloženú na pripomienkovanie.
 • 29. marec 2016Nová vláda sa rozhodla obstarávanie zrušiť a projekt pre tento moment zastaviť. Naďalej sa však dožadujeme pôvodnej dokumentácie cez ďalšie odvolanie.
 • aktuálneUž niekoľkokrát sme podali odvolanie voči nesprístupneniu štúdie k projektu a čakáme na jeho vyriešenie.

Vybrané články v médiách


Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy

Vďaka IT Asociácii Slovenska sme získali v rade vlády jedného zástupcu.

 • 15. december 2015 — Dostávame ponuku na jedno miesto v rade vlády pre digitalizáciu verejnej správy od IT Asociácie Slovenska. Berieme.
 • 22. december 2015 — Prvé stretnutie rady, kde otvárame tému pripomienkovania zámerov projektov pred schválením a požadujeme nerobiť obstarávania na projekty, kde nie je zámer schválený.
 • 4. januára 2016 — Druhé stretnutie rady. Predkladáme náš návrh na verejné pripomienkovanie zámerov projektov pred schválením.
 • 30. marec 2016 — Spolu so Slovenskou alianciou pre internetovú ekonomiku a Spoločnosťou pre otvorené informačné technológie sme ako občianske iniciatívy v oblasti IT predložili návrhy pre novú vládu, ktoré by sa podľa nás mali dostať do jej programového vyhlásenia.
 • 7. apríl 2016Rokovanie o reforme informatizácie so zástupcami vlády.
 • 14. apríl 2016 — Z programu novej vlády máme zmiešané pocity.
 • 19. máj 2016 — 2,200 z vás vo februári podpísalo našu pripomienku ku koncepcii informatizácie. Minulý týždeň sme sa v tejto veci prvýkrát stretli so zástupcami ministerstva financií, aby sme vysvetlili záujmy odbornej verejnosti. Dnes sa stretávame opäť, ministerstvu sme medzičasom zaslali konkrétne formulácie, tak aby sa dali jednoducho zahrnúť do tohto dôležitého dokumentu. Chceme zároveň nastaviť nový štandard pre otvorenú spoluprácu a preto priebeh rokovaní, pripomienky, našu argumentáciu ako aj reakcie na ňu zverejníme.
 • 3. jún 2016 — V posledných týždňoch sme rokovali s Ministerstvom financií SR k hromadnej pripomienke k Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy. Tento dokument určí, ako sa bude čerpať ďalšia miliarda na štátne IT a pripomienku vo februári podporilo viac ako 2200 občanov. o 3 kolách rokovaní s predošlým vedením informatizácie sme však nedosiahli dohodu na zapracovaní viacerých zásadných pripomienok. Včera sme sa preto stretli so zástupcami nového úradu p. Pellegriniho a dostali sme potvrdenie, že nové vedenie dokument ešte dopracuje aj za našej účasti.
 • 2. september 2016 — NKIVS je dnes výrazne lepšia ako pôvodný zámer a zohľadňuje väčšinu našich spoločných pripomienok. Včera bola navyše sprístupnená na verejnú konzultáciu, aby nevznikal pocit, že sa takéto dôležité dokumenty tvoria za zatvorenými dverami. Opäť je čas pre odbornú verejnosť vyjadriť svoj názor na výsledok doterajšej práce.
 • 7. september 2016 — Vďaka dlhodobej spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sme pod hlavičkou nového akčného plánu pre otvorené vládnutie pripravili také úlohy, ktoré nám pomôžu smerom k väčšej otvorenosti štátneho IT.
 • 28. september 2016 — Nová koncepcia pre štátne IT bola schválená vládou SR.
 • 4. október 2016 — Pripravili sme zjednodušený sumár hlavných zmien, ktoré prináša nová Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, ktorú minulý týždeň prijala vláda.

Spolupráca s inštitútom pre finančnú politiku

S Inštitútom pre Finančnú Politiku (IFP) pracujeme na lepších metodikách ekonomického hodnotenia projektov a zároveň na plošnej revízií výdavkov na štátne IT.

 • 8. január 2016 — Uvodné stretnutie, na ktorom sme IFP odprezentovali náš pohľad na to, čo by sa v informatizácii dalo robiť lepšie.
 • 14. január 2016 — Na druhom stretnutí sme si dohodli rozsah spolupráce. Zlepšenie metodiky hodnotenia nákladov a prínosov štátnych IT projektov. Zapojenie IFP do procesu hodnotenia projektu ePP. Spolupráca pri plošnom zhodnotení výdavkov na štátne IT.
 • 19. január 2016 — Vymenili sme si príklady dobrej praxe pre IT Business Case zo zahraničia a aktuálne používané metodiky pre hodnotenie eurofondových IT projektov.
 • 25. január 2016 — Spoločne sme sa zúčastnili stretnutia na ministerstva vnútra k projektu elektronických preukazov poistenca (ePP).
 • 25. február 2016 — Na stretnutí s IFP prešli prvé výsledky hodnotenia výdavkov na štátne IT. Zároveň sme diskutovali návrh indikátorov, ktoré je podľa nás vhodné sledovať pre investičné a prevádzkové výdavky v tejto oblasti.
 • 20. apríl 2016 — Stretli sme sa so zástupcami IFP k rozsahu ich analýzy v oblasti ifnromatizácie. Meranie hodnoty za peniaze v informatizácii sa dostalo aj do vládneho programu a spolu s IFP by sme radi priniesli prvé výsledky do konca júna 2016. Prioritou je zmena metodiky CBA v programe OPII, zavedenie pravidiel pre hodnotenie VfM v investičných a prevádzkových výdavkoch a zavedenie indikátorov informatizácie.
 • 2. jún 2016 — Spolu s IFP sme absolvovali workshop k hodnoteniu Value for Money v IT aj za účasti expertov z International Monetary Fund a European Commission. Efektívnosť čerpania ďalšej miliardy na informatizáciu veľmi závisí aj od tejto iniciatívy.
 • 26. júl 2016IFP zverejnil prvú správu o hodnote za peniaze v informatizácii. Sme veľmi radi, že aj my sme konzultáciami a návrhmi prispeli k vzniku tohto dôležitého dokumentu
 • 4. august 2016 — Matej Kurian z IFP vysvetľuje nedávno zverejnenú správu o hodnote za peniaze v štátnom IT. Naša spolupráca prináša konkrétne výsledky.
 • 6. október 2016IFP zverejnil finálnu správu merania hodnoty za peniaze v informatizácii. Na správe spolupracovalo aj Slovensko.Digital
 • aktuálne — Pracujeme na úpravách metodiky Cost-Benefit analýzy.

Komunita

Budujeme širšiu IT komunitu, ktorá by dokázala odborne pomáhať a konfrontovať projekty verejnej správy.

Vybrané články v médiách


Ekosystém Slovensko.Digital

Ukazujeme ako sa dajú zverejňovať dáta a služby lepšie.

  • 18. august — spustenie ekosystému.
  • 20. august 2016 — Jano Suchal rozpráva na Rubyslava #60 o tom, ako funguje ekosystém Slovensko.Digital a čo plánujeme ďalej.
  • aktuálne — 120+ requestov na dáta a API z ekosystému. Dáta z neho používa napríklad IFP, vďaka ekosystému vznikli služby verejne.digital.

Vybrané články v médiách


Elektronické služby sociálnej poistovňe

Sociálna poisťovňa obstaráva obriu zákazku za 70 miliónov eur, bez kvalitnej prípravy a veľkými otáznikmi.

 • 17. máj 2016 - Koncom marca 2016 bolo vyhodnotené verejné obstarávanie projektu elektronických služieb Sociálnej poisťovne za približne 70m EUR.
 • 7. jún 2016 - Stretli sme sa so zástupcami Sociálnej poisťovne
 • 10. jún 2016 - Zistenia zo stretnutia sú nasledovné.
 • 20. jún 2016 - Podali sme infožiadosť, aby sme získali ďalšie informácie o projekte
 • 13. júl 2016 - Prišla odpoveď na podanú infožiadosť.
 • 26. júl 2016 - Z podkladov projektu vychádza, že viacero vecí na projekte nie je v poriadku
 • 3. august 2016 - Naše výhrady sme dnes spísali a oslovili sme MPSVaR a SP so žiadosťou o stretnutie.
 • 19. august 2016 - Stretli sme sa so zástupcami MPSVaR, SP a Úadu podpredsedu vlády pre investície a prediskutovali sme naše výhrady.
 • aktuálne - Sociálna poisťovňa pripravuje štúdiu k projektu a čakáme na jej zverejnenie

Vybrané články v médiách