Zmluva na Edunet vypršala. Vyzývame ministra školstva, aby internet pre školy konečne vyriešil poriadne a transparentne

18.11.2022

V októbri tohto roka vypršala zmluva so súčasným dodávateľom internetového pripojenia pre školy, spoločnosťou Swan, a.s. v rámci nechválne známeho projektu Edunet. To znamená, že nie je možné školy pripájať k internetu. Zo strany ministerstva školstva však nie je známa žiadna stratégia alebo zámer poskytovania internetových služieb v školách po októbri 2022.

V Slovensko.Digital, spolu s odbornou verejnosťou, už od roku 2016 upozorňujeme na potrebu včasnej prípravy nového projektu internetu pre školy, aby sa predišlo chybám z minulosti, kedy:

  • neprebehla transparentná verejná a hospodárska súťaž na dodávku tejto služby,
  • služba bola nakúpená v príkrom rozpore s odporúčaniami odborníkov a zástupcov trhu,
  • služba bola dodaná s výrazným omeškaním,
  • samotné školy neboli spokojné s dodanou službou,
  • Úrad pre verejné obstarávanie udelil rezortu školstva pokutu za viac ako milión eur.

Vedenie rezortu školstva sa už v rokoch 2016 a aj 2020 zaviazalo bezodkladne začať s prípravami nového projektu tak, aby bol vytvorený dostatočný priestor na prípravu kvalitného a toho najlepšieho riešenia, no tak sa nestalo. Dátum vypršania súčasnej zmluvy bol dlhodobo
známy, tak naplneniu týchto sľubov nič nebránilo. Na to, že ministerstvo neukázalo žiadny plán, ako bude poskytovaný internet pre školy po
vypršaní zmluvy so spoločnosťou SWAN, a.s., sme upozornili opätovne v marci 2022, keď sa na pôde MIRRI hlasovalo o preplatení výdavkov spojených s projektom Edunet zo štrukturálnych fondov za viac ako 40 miliónov eur. Ministerstvo sa vtedy zaviazalo zriadiť pracovnú skupinu, ktorá však podľa nás nefunguje, nie sú známe žiadne výstupy z jej aktivít a teda je zjavné, že nesplnila svoju úlohu.

Pri vzniku tejto pracovnej skupiny sme chceli, aby bola otvorená odborníkom a zástupcom trhu, čím by sa zvýšila šanca, že práve takto nastavená diskusia prinesie reálne a dobré riešenie. Ministerstvo náš apel odmietlo s tým, že by išlo o konflikt záujmov. Na činnosti pracovnej skupiny sa však za ministerstvo podieľal zamestnanec, ktorý súčasne pracoval aj v spoločnosti, ktorá je prepojená so súčasným dodávateľom Swan, a.s. Práve toto my považujeme za výrazný konflikt záujmov.

Každý žiak, učiteľ, či podporný zamestnanec má právo a nárok na kvalitný internet vo svojej škole. Ide o bazálne právo v rámci 21. storočia. Preto za Slovensko.Digital požadujeme akútne riešenie vzniknutej situácie zo strany ministerstva školstva. Za riešenie ale určite nepovažujeme umelé predĺženie súčasnej zmluvy vo forme dodatku. Takýto postup napadneme a podáme podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. Rovnako ako celý trh, očakávame, že čo najskôr prebehne riadna verejná a hospodárska súťaž.

Slovensko.Digital a prizvané subjekty z trhu, konkrétne O2 Slovakia, VNET, RadioLAN, Orange Slovensko a Antik Telecom, sme ochotní a pripravení pomôcť ministerstvu a predstaviť naše návrhy. Jedinou podmienkou z našej strany je otvorený, transparentný a odborný dialóg.
Prečítajte si list ministrovi školstva v plnom znení.