Tlačové správy
 • Published On: 20. júna 2024Categories: Aktuality, Tlačové správy

  Slovensko.Digital vytvorilo novú mobilnú aplikáciu Autogram v mobile, pomocou ktorej je možné vytvárať elektronické podpisy úplne zadarmo, bez čítačky a priamo v mobile. Priložením občianskeho preukazu k mobilu sa dajú podpisovať akékoľvek dokumenty elektronicky. Takéto podpisy sú nielen rovnocenné vlastnoručným podpisom, ale dokonca osvedčeným podpisom. Znamená to, že podpis, ktorý aplikácia Autogram v mobile dokáže [...]

 • Published On: 29. mája 2024Categories: Aktuality, Tlačové správy

  Skupina poslancov v návrhu novely zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľochpublikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie navrhla, aby sa na spravodajskýchwebových portáloch umožnila diskusia len identifikovaným fyzickým osobám. Podľanávrhu by prevádzkovateľ spravodajského webového portálu musel získať a overiťmeno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresu pobytu, štátnu príslušnosť atelefónne číslo používateľa, a [...]

 • Published On: 2. mája 2024Categories: Aktuality, Tlačové správy

  Aj pred blížiacimi sa eurovoľbami môžu voliči a voličky, ktorí chcú hlasovať mimo svojho trvalého bydliska, o hlasovací preukaz požiadať jednoducho a rýchlo pomocou aplikácie, ktorú pripravila komunita okolo Slovensko.Digital. Hlasovací preukaz umožňuje občanom hlasovať na území Slovenska, ale mimo svojho trvalého bydliska. Aplikácia Voľby.Digital prostredníctvom niekoľkých jednoduchých otázok pomôže občanovi zistiť, aké kroky sú [...]

 • Published On: 25. apríla 2024Categories: Aktuality, Tlačové správy

  So znepokojením sme zaregistrovali informáciu predsedu Najvyššieho súdu SR o žiadosti Ministerstva spravodlivosti SR sprístupniť všetky údaje z informačného systému na účel kontroly náhodného prideľovania spisov senátom NSSR. Takýto rozsah prístupu k údajom považujeme za absolútne nezodpovedajúci deklarovanému účelu kontroly. Na to, aby bolo možné posúdiť správnu činnosť náhodného prideľovania spisov, nie je potrebné vidieť [...]

 • Published On: 17. apríla 2024Categories: Aktuality, Tlačové správy

  Dnes Vláda SR prerokovala dokument „Investičný zámer prioritných životných situácií – nové znenie“. Za týmto na prvý pohľad málo zaujímavým názvom sa skrýva program najväčšej aktuálne prebiehajúcej reformy verejnej správy prostredníctvom informatizácie. Ide o zmenu pohľadu, kedy už by nemalo platiť, že každý úradník má svoju agendu a občan musí sám obiehať úrady so svojimi [...]

 • Published On: 9. apríla 2024Categories: Aktuality, Tlačové správy

  Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Richard Raši dnes oznámilkoniec štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT, ktorá bola založená v roku 2020 vtedajšouministerkou Veronikou Remišovou ako jedno z opatrení na zlepšenie situácie v oblastiinformačných technológií verejnej správy. Toto rozhodnutie nie je pre nás prekvapením. Potrebu radikálnych opatrení naznačoval užbývalý minister Balík, ktorý však ako minister [...]

 • Published On: 9. apríla 2024Categories: Aktuality, Tlačové správy

  Slovensko.Digital vyzýva štát na odborné prediskutovanie témy ešte pred začatím medzirezortného pripomienkového konania. Predpokladaný termín jeho začatia je jún 2024. Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) chystá úpravu zákona o katastri nehnuteľností. Vyplýva to z predbežnej informácie k chystanej legislatívnej úprave. Prístup k informáciám by mal byť dostupný len pre zaregistrovaných používateľov. Pri presadení týchto [...]

 • Published On: 15. marca 2024Categories: Aktuality, Tlačové správy

  Komunita okolo Slovensko.Digital pripravila aplikáciu Priznanie.Digital na vyplnenie daňového priznania pre SZČO s paušálnymi výdavkami. Občianske združenie Slovensko.Digital v spolupráci s komunitou dobrovoľníkov a daňových poradcov aj v tomto roku ponúka aktuálnu bezplatnú aplikáciu na vyplnenie daňového priznania pre SZČO s paušálnymi výdavkami. Vyplnenie aplikácie je jednoduché, prehľadné, bezpečné a trvá iba pár minút. Pre [...]

 • Published On: 14. februára 2024Categories: Aktuality, Tlačové správy

  Komunita okolo Slovensko.Digital pripravila jednoduchú aplikáciu Voľby.Digital, ktorá pomôže občanovi so žiadosťou o hlasovací preukaz.  Aj pred blížiacimi sa voľbami hlavy štátu môžu voliči, ktorí chcú hlasovať mimo svojho trvalého bydliska, o hlasovací preukaz požiadať jednoducho a rýchlo pomocou aplikácie, ktorú pripravila komunita okolo Slovensko.Digital.  Hlasovací preukaz umožňuje občanom hlasovať na území Slovenska, ale [...]

 • Published On: 11. októbra 2023Categories: Aktuality, Tlačové správy

  Občianske združenie Slovensko.Digital vyzýva Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP), aby v programe Obnov dom upustila od nedôstojnej a diskriminačnej “súťaže na čas”, pri ktorej je lehota na predloženie žiadostí v skutočnosti jedna hodina a aby vzhľadom na vzniknuté problémy zopakovala výzvu č.4 s dostatočnou lehotou na predloženie žiadosti. V pondelok 9.11.2023 SAŽP spustila výzvu [...]