Tlačové správy
 • Published On: 17. apríla 2024Categories: Aktuality, Tlačové správy

  Dnes Vláda SR prerokovala dokument „Investičný zámer prioritných životných situácií – nové znenie“. Za týmto na prvý pohľad málo zaujímavým názvom sa skrýva program najväčšej aktuálne prebiehajúcej reformy verejnej správy prostredníctvom informatizácie. Ide o zmenu pohľadu, kedy už by nemalo platiť, že každý úradník má svoju agendu a občan musí sám obiehať úrady so svojimi [...]

 • Published On: 9. apríla 2024Categories: Aktuality, Tlačové správy

  Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Richard Raši dnes oznámilkoniec štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT, ktorá bola založená v roku 2020 vtedajšouministerkou Veronikou Remišovou ako jedno z opatrení na zlepšenie situácie v oblastiinformačných technológií verejnej správy. Toto rozhodnutie nie je pre nás prekvapením. Potrebu radikálnych opatrení naznačoval užbývalý minister Balík, ktorý však ako minister [...]

 • Published On: 9. apríla 2024Categories: Aktuality, Tlačové správy

  Slovensko.Digital vyzýva štát na odborné prediskutovanie témy ešte pred začatím medzirezortného pripomienkového konania. Predpokladaný termín jeho začatia je jún 2024. Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) chystá úpravu zákona o katastri nehnuteľností. Vyplýva to z predbežnej informácie k chystanej legislatívnej úprave. Prístup k informáciám by mal byť dostupný len pre zaregistrovaných používateľov. Pri presadení týchto [...]

 • Published On: 15. marca 2024Categories: Aktuality, Tlačové správy

  Komunita okolo Slovensko.Digital pripravila aplikáciu Priznanie.Digital na vyplnenie daňového priznania pre SZČO s paušálnymi výdavkami. Občianske združenie Slovensko.Digital v spolupráci s komunitou dobrovoľníkov a daňových poradcov aj v tomto roku ponúka aktuálnu bezplatnú aplikáciu na vyplnenie daňového priznania pre SZČO s paušálnymi výdavkami. Vyplnenie aplikácie je jednoduché, prehľadné, bezpečné a trvá iba pár minút. Pre [...]

 • Published On: 14. februára 2024Categories: Aktuality, Tlačové správy

  Komunita okolo Slovensko.Digital pripravila jednoduchú aplikáciu Voľby.Digital, ktorá pomôže občanovi so žiadosťou o hlasovací preukaz.  Aj pred blížiacimi sa voľbami hlavy štátu môžu voliči, ktorí chcú hlasovať mimo svojho trvalého bydliska, o hlasovací preukaz požiadať jednoducho a rýchlo pomocou aplikácie, ktorú pripravila komunita okolo Slovensko.Digital.  Hlasovací preukaz umožňuje občanom hlasovať na území Slovenska, ale [...]

 • Published On: 11. októbra 2023Categories: Aktuality, Tlačové správy

  Občianske združenie Slovensko.Digital vyzýva Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP), aby v programe Obnov dom upustila od nedôstojnej a diskriminačnej “súťaže na čas”, pri ktorej je lehota na predloženie žiadostí v skutočnosti jedna hodina a aby vzhľadom na vzniknuté problémy zopakovala výzvu č.4 s dostatočnou lehotou na predloženie žiadosti. V pondelok 9.11.2023 SAŽP spustila výzvu [...]

 • Published On: 27. septembra 2023Categories: Aktuality, Tlačové správy

  Program OPIS je neslávne známy tým, že pri ňom bola “rozkradnutá miliarda eur na informatizáciu”. Teraz, pri konci ďalšieho obdobného programu, prijala 13.9. vláda informáciu o stave projektov financovaných z Európskych štrukturálnych fondov. IT projekty verejnej správy boli financované najmä z Prioritnej osi 7 OP integrovaná infraštruktúra. Pôvodne v nej bolo 806 miliónov eur, bolo [...]

 • Published On: 26. septembra 2023Categories: Aktuality, Tlačové správy

  Centrálny ekonomický systém je jedným z najväčších IT projektov verejnej správy, s plánovanými investičnými nákladmi viac ako 48 miliónov eur a má sa ním zjednotiť systém elektronického výkazníctva v stovkách štátnych inštitúcií. Od roku 2019 v združení Slovensko.Digital sledujeme jeho priebeh, v pôvodnom hodnotení Red Flags sme neidentifikovali žiadne kritické nedostatky, videli sme však [...]

 • Published On: 15. júna 2023Categories: Aktuality, Tlačové správy

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozbieha dva dôležité projekty: Digitálne vybavenie škôl a Digitálna infraštruktúra škôl. Ich kalkulované celkové náklady sú spoločne 442 miliónov Eur, a sú najväčšou investíciou, aká kedy bola v informatizácii nielen rezortu školstva, ale celej verejnej správy SR. V hodnotení metodikou Red Flags dostali projekty od občianskeho združenia [...]

 • Published On: 1. marca 2023Categories: Aktuality, Tlačové správy

  Už štvrtý rok po sebe aktualizovalo občianske združenie Slovensko.Digital v spolupráci s daňovými poradcami a komunitou dobrovoľníkov aktuálnu verziu online aplikácie Priznanie.Digital na www.priznanie.digital na prípravu daňového priznania za rok 2022. Táto online pomôcka výrazne zjednodušuje prípravu daňového priznania pre všetkých živnostníkov, ktorí využívajú paušálne výdavky. Stačí zadať základné údaje o príjme, odvodoch a pod. [...]