Vyzývame ministra školstva, aby zastavil a opravil chyby v projektoch za takmer pol miliardy eur

15.06.2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozbieha dva dôležité projekty: Digitálne vybavenie škôl a Digitálna infraštruktúra škôl. Ich kalkulované celkové náklady sú spoločne 442 miliónov Eur, a sú najväčšou investíciou, aká kedy bola v informatizácii nielen rezortu školstva, ale celej verejnej správy SR. V hodnotení metodikou Red Flags dostali projekty od občianskeho združenia Slovensko.Digital spolu päť červených vlajok a zaradili sa tak medzi najhoršie hodnotené štátne IT projekty.

V otvorenom liste vyzýva občianske združenie ministra školstva Daniela Bútoru, aby ministerstvo realizáciu týchto projektov pozastavilo, dopracovalo ich do komplexnej podoby a identifikované kritické miesta projektov prehodnotilo a opravilo. Projekty sledujú správny zámer: zlepšiť neutešený stav vybavenia škôl IT technikou a infraštruktúrou. Sú však navrhnuté výlučne na plošné, uniformné vybavenie škôl technickými zariadeniami podľa vopred zvolených požiadaviek. Absentuje popis reálnych cieľov v oblasti vzdelávania. Merateľné ukazovatele sú výpovedné iba voči “úspechu” pri dodaní týchto zariadení do škôl. Rovnaké vybavenie všetkých škôl znemožňuje zohľadniť ich individuálne potreby tak v kvantite, ako aj v parametroch dodávaných zariadení. Tento prístup je v rozpore s odporúčaniami v Programe informatizácie školstva.

“V projektoch chýba prepojenie s inými projektami a vidíme tam veľmi disproporčné zameranie financovania nákupu zariadení najmä voči podpore učiteľov. Reálne monitorovanie cieľov v oblasti vzdelávania ani nie je plánované. Pre vybavenie škôl technikou ani neboli reálne zvažované alternatívy a pre infraštruktúru zvolená forma centrálne riadeného nákupného systému je slabo odôvodnená oproti použitiu poukážok, ktoré školy môžu použiť podľa vlastných potrieb. To všetko je spojené s mimoriadne vysokými nákladmi, kde najmä nie je jasné, z akých zdrojov bude hradených 250 miliónov Eur potrebných na udržateľnosť výsledkov projektu,” hodnotí Ľubor Illek zo Slovensko.Digital

Cez projekt “Digitálna infraštruktúra škôl” za viac ako 100 miliónov chce ministerstvo vybudovať sieťovú infraštuktúru – káble, rozvádzače a pod. – pre všetky základné a stredné školy. V projekte nie sú uvedené konkrétne merateľné ukazovatele ako budú školy tieto zariadenia využívať. V projekte chýba definovanie základného cieľa, ako chceme aby vyzerala výuka pomocou IT prostriedkov. Pritom práve voči tomuto splneniu tohto cieľa by malo vybavenie škôl byť zodpovedajúce. “Vidíme podstatné riziko, že nakúpená infraštruktúra, bude v realite pri výuke iba veľmi slabo využívaná,“ hodnotí Slovensko.Digital.

Projektu chýbajú aj rozpracované alternatívy a nie je ani jasné, na základe čoho boli stanovené konkrétne požiadavky na nakupované zariadenia. “V niektorých prípadoch vyzerajú požiadavky ako zbytočne premrštené vzhľadom na reálne potreby škôl, na druhej strane v rámci verejného pripomienkového konania boli ignorované pripomienky, ktoré upozorňovali, že počty niektorých zariadení sú poddimenzované. Nie je uvedené, akým spôsobom budú financované prevádzkové náklady, čo považujeme za zásadné riziko. Nie je ani uvedené, akú časť týchto nákladov si budú financovať školy sami,” zhodujú sa odborníci.

V hodnotení nedopadol lepšie ani projekt “Digitálne vybavenie škôl” spolu za viac ako 330 miliónov eur za 10 rokov. V projekte sa majú centrálne nakúpiť a distribuovať IT zariadenia a príslušenstvo – tablety, notebooky, headsety a podobne. Slovensko.Digital upozorňuje, že v ministerstvo školstva nerozčlenilo školy podľa ich reálnych potrieb na kvalitu, výkonnosť a parametre dodávaných zariadení. V niektorých prípadoch vyzerajú požiadavky ako zbytočne vysoké vzhľadom na reálne potreby škôl. “Tým, že je požadovaná iba najvyššia kvalita dochádza k predraženiu projektu a zároveň k zníženiu počtu obstarávaných kusov. Ide napríklad o konfiguráciu notebookov, headsetov a podobne,” hodnotia odborníci.

To všetko je spojené s mimoriadne vysokými nákladmi, kde ani nie je jasné, z akých zdrojov bude hradených najmä 212 miliónov eur potrebných na udržateľnosť výsledkov projektu. “V projekte vidíme množstvo rizík, tak v absencii komplexného prístupu k cieľom, hľadania spôsobu ich dosiahnutia, monitorovania skutočného stavu, ale aj zvoleného prístupu. Je vysoké riziko, že predpokladané zlepšenie v oblasti vzdelávania nebude dosiahnuté a finančné prostriedky budú investované mimoriadne neefektívne,” hodnotí občianske združenie.

“Vyzývame preto ministra školstva, aby ministerstvo pozastavilo realizáciu týchto projektov, dopracovalo ich do komplexnej podoby a identifikované kritické miesta projektov prehodnotilo a opravilo,” uzatvára výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Peter Steinhübl.