Vláda chce obmedziť prístup k údajom katastra

09.04.2024

Slovensko.Digital vyzýva štát na odborné prediskutovanie témy ešte pred začatím medzirezortného pripomienkového konania. Predpokladaný termín jeho začatia je jún 2024.

Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) chystá úpravu zákona o katastri nehnuteľností. Vyplýva to z predbežnej informácie k chystanej legislatívnej úprave. Prístup k informáciám by mal byť dostupný len pre zaregistrovaných používateľov. Pri presadení týchto zmien vládou Róberta Fica by úrad prakticky vedel, kto, kedy a k akým dátam na katastri pristupoval.

„Neprimeranosť plošného monitorovania prístupu je evidentná aj vzhľadom na deklarovanú potrebu zvýšenia ochrany osobných údajov. Osoba pristupujúca k údajom zverejneným na katastrálnych portáloch má taktiež oprávnené očakávanie súkromia v súvislosti s prehliadaním údajov,“ napísali sme do pripomienky, ktorú sme poslali štátu.

Zároveň zdôrazňujeme, že požiadavka vedieť, kto a ako pristupoval k osobným údajom osoby, sa netýka údajov, ktoré sú zverejňované na internete. Keby úrad dané informácie poskytoval napríklad v prípade katastra majiteľom nehnuteľností, Ľubor Illek zo Slovensko.Digital sa obáva, že by to malo „nedozerné následky vrátane zvýšenia kriminálnych aktivít práve voči týmto osobám.

Slovensko.Digital od štátu žiada, aby sa nesťažil prístup k dátam, ktoré nie sú osobnými údajmi. Súčasne apelujeme na sprístupňovanie informácií podľa európskej smernice „o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora“.

Celý článok si prečítate tu : https://lnkd.in/ekVuG_A9