Zverejnené výzvy

Poskytnutie služieb odborného charakteru v oblasti verejných obstarávaní IKT

30.5.2019

“Lepšie riešenia eGovernmentu v SR”, ITMS kód projektu 314011M065, a to najmä v oblasti práva duševného vlastníctva, verejných obstarávaní IKT a súvisiacich zmluvných vzťahov.

Stiahni zverejnenú výzvu

Poskytnutie služieb odborného charakteru v téme Platformy/otvorené API verejnej správy

30.5.2019

“Lepšie riešenia eGovernmentu v SR”, ITMS kód projektu 314011M065, a to najmä v téme Platformy/Otvorené API systémov verejnej správy.

Stiahni zverejnenú výzvu