Bezpečnosť internetu je dôležitá, ale nie za cenu zásahov do súkromia

29.03.2021

Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu žiadajú stiahnuť z rokovania parlamentu novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Parlament v týchto dňoch rokuje o vládnej novele zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorá rozširuje právomoci Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Podľa mimovládnych organizácií Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu, ak novela prejde, môže znamenať neprimeraný zásah do súkromia osôb. Žiadajú preto návrh z rokovania Národnej rady stiahnuť.

“Rozumieme potrebe chrániť bezpečnosť používateľov v sieti internet. Avšak každý zásah do slobody prejavu, alebo ochrany súkromia, vrátane ochrany dôvernosti prenášaných informácií – hoci by bol aj zavedený “s dobrým úmyslom” – musí byť vykonaný mimoriadne obozretne, iba v nevyhnutnom rozsahu, a pod dohľadom silných kontrolných mechanizmov. Práve toto sú však vlastnosti, ktoré novým mechanizmom v navrhovanom zákone chýbajú,” uviedol Ľubor Illek zo Slovensko.Digital.

Za problematické považujú MVO najmä tri navrhované mechanizmy: zavedenie tzv. blokovania, automatizované poskytovanie informácií a možnosť obmedziť používanie produktov alebo služieb. Podľa návrhu NBÚ môže uložiť povinnosť blokovať určitý softvér alebo komunikáciu v sieti internet. Postihnutý subjekt sa nebude môcť odvolať a dotknutí používatelia internetu sa ani nemusia dozvedieť, že nejaká časť komunikácie je blokovaná. Rovnako môže prikázať filtrovať komunikáciu na „určité identifikátory“ a zasielať NBÚ niektoré informácie zo siete a informačných systémov. Pritom súvisiace povinnosti sú veľmi vágne, nie je jasný proces vydávania rozhodnutia a možné opravné prostriedky.

“Pôjde de-facto o zavedenie nového spôsobu plošného odpočúvania. Bez riadnej kontroly, ktorá nám v návrhu chýba, to považujeme za nebezpečný nástroj, zneužiteľný voči investigatívnym novinárom, watchdogovým organizáciám, ale aj oznamovateľom korupcie či iným skupinám občanov,” uviedla Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu.

NBÚ bude môcť z vlastného podnetu zakázať používať určitý produkt, proces, alebo službu. Zoznam zakázaných technológií bude síce zverejnený, a bude možné dávať pripomienky, avšak tieto môže NBÚ ignorovať. Návrh zákona vytvára pre NBÚ výnimky z väčšiny dnes existujúcich kontrolných mechanizmov, obzvlášť z uplatňovania Zákona o ochrane pred odpočúvaním.

Predložený návrh zákona pritom nebol ani prerokovaný v Rade vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh a NBÚ pri jeho príprave natoľko ignorovalo kritické stanoviská, že na rokovanie Vlády SR bol zákon predložený s 91 neakceptovanými zásadnými pripomienkami.

Slovensko.Digital pritom upozorňuje, že už aj v súčasnosti existujú viaceré inštitúty, ktoré riešia kybernetickú bezpečnosť a bezpečnostný incident je podľa dnes platnej legislatívy trestným činom. Predkladateľ, ani dôvodová správa k zákonu nedáva odpovede, ktoré by objasňovali, prečo je nevyhnutné zaviesť zásadne nové opatrenia. “Všetky vyššie uvedené problémy navrhovanej novely považujeme za natoľko závažné, že v súčasnom štádiu jej schvaľovania už nevidíme potrebný priestor na nájdenie dostatočne dobrých riešení. Preto vyzývame predsedu vlády, ako predkladateľa tejto novely na rokovanie Národnej rady SR, aby ju z rokovania stiahol, ak sa tak nestane, vyzývame poslancov NRSR, aby nehlasovali za prijatie tejto novely,” konštatuje Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu.