Komunita okolo Slovensko.Digital pripravila jednoduchú aplikáciu Voľby.Digital, ktorá pomôže občanovi so žiadosťou o hlasovací preukaz.

02.05.2024

Aj pred blížiacimi sa eurovoľbami môžu voliči a voličky, ktorí chcú hlasovať mimo
svojho trvalého bydliska, o hlasovací preukaz požiadať jednoducho a rýchlo
pomocou aplikácie, ktorú pripravila komunita okolo Slovensko.Digital.

Hlasovací preukaz umožňuje občanom hlasovať na území Slovenska, ale mimo
svojho trvalého bydliska. Aplikácia Voľby.Digital prostredníctvom niekoľkých
jednoduchých otázok pomôže občanovi zistiť, aké kroky sú potrebné, aby mohol
úspešne odovzdať svoj hlas. Dokáže navigovať aj občanov Slovenskej republiky
žijúcich v zahraničí, ktorí nemajú na Slovensku trvalý pobyt. V konečnom kroku je
používateľ informovaný o potrebe zaslania pripravenej žiadosti na úrad
prostredníctvom svojej e-mailovej adresy.

“Celý proces vytvorenia žiadosti o hlasovací preukaz je veľmi jednoduchý, intuitívny a
zaberie len pár minút. Žiadateľ dostane vygenerovanú žiadosť, ktorú treba doručiť na
úrad, ktorý prislúcha jeho trvalému bydlisku. Aj s týmto krokom však pomôže
aplikácia Voľby.Digital,” vysvetľuje projektová manažérka Slovensko.Digital Miroslava
Kosecová. Tá dodáva, že aplikáciu Voľby.Digital pripravujú dobrovoľníci a odborníci z
občianskeho združenia pred každými celonárodnými voľbami a v minulosti ju využili
už desiatky tisíc voličov.

Aj pred voľbami do Európskeho parlamentu vznikla aplikácia Voľby.Digital vďaka
výraznej pomoci dobrovoľníkov z komunity Slovensko.Digital, ktorí sa zúčastnili na
procese plánovania, programovania, textových úprav, či testovania aplikácie.

„Spolupráca s dobrovoľníkmi je veľmi efektívna – pomáhajú nám najmä zachytiť
nezrovnalosti v interpretácii textu rôznymi osobami. Toto je časť, na ktorú kladieme
pri vývoji veľký dôraz – aby bol použitý jednoduchý a jasný jazyk. Nepoužívame
formálnu úradnícku reč,” hovorí programátor Slovensko.Digital Marek Ceľuch.