Online formulár je len podporný nástroj, nie podstata

17.03.2021

Ministerstvo zdravotníctva konečne spustilo nový formulár registrácie na očkovanie. Ako sme sa už viackrát verejne vyjadrili – pôvodný systém považujeme za nezvládnutý procesne a aj z hľadiska použiteľnosti. To, že bude potrebný systém na registráciu očkovania, sme vedeli už pred dlhými mesiacmi.

Oceňujeme, že pri príprave nového formulára, tzv. “čakárne”, boli nakoniec prítomní aj ľudia zo širšej IT komunity. Nový registračný formulár je zároveň výsledkom spolupráce viacerých zodpovedných štátnych orgánov – MIRRI, Nases, Slovensko IT – v spolupráci s
NCZI a MZ.

Za Slovensko.Digital sme počas prípravy “čakárne” aktívne pripomienkovali použiteľnosť formuláru, bezpečnosť a zároveň samotný proces registrácie. Hoci sme identifikovali viacero miest, kde podľa nás mohlo prísť aj k porušeniu platných predpisov a vyhlášok, usúdili sme, že pod takýmto časovým tlakom by ich naplnenie spôsobilo len zbytočný ďalší odklad. Niektoré právne úpravy majú z nášho pohľadu v takýchto situáciách otáznu pridanú hodnotu a skôr len blokujú rýchlu tvorbu dnes akútne potrebných služieb. Táto vypätá situácia je dobrý test toho, čo by sa naozaj malo pri tvorbe digitálnych služieb štátu vyžadovať a je potrebné sa z toho poučiť. Teraz, po spustení, už budeme mať oveľa vyššie nároky a vývoj tejto služby nepovažujeme stále za uzavretý.

Nový registračný formulár oproti pôvodnému stavu určite prináša zlepšenie. V prvom rade už nejde o preteky o voľný termín, tak ako to bolo doteraz, Dôležité je, že aktuálny systém sa oddelil od pôvodného riešenia, ktoré niekoľko krát nezvládlo nápor po otvorení nových termínov na očkovanie. Oceňujeme, že systém prešiel aspoň minimálnym používateľským testovaním či už nami, IT komunitou, ale aj špecializovanými štátnymi orgánmi a že bol pri jeho tvorbe použitý jednotný dizajn manuál.

Čo by sa ešte dalo zlepšiť?

  • Niektoré pripomienky, ktoré by podľa nás boli pre ľudí prospešné a znížili by aj zbytočnú mobilitu (napríklad možnosť zaregistrovať termín pre dvojicu, ak obaja spĺňajú požiadavky, možnosť výberu preferovanej vakcíny a pod.), zatiaľ zakomponované neboli.
  • Samostatnou témou sú backoffice služby, t.j. služby na strane NCZI a MZ po prihlásení sa občana do “čakárne”. V rámci spolupráce s NCZI sme sa tejto časti nevenovali. Na tieto služby by sa NCZI malo zamerať v ďalšom kroku.
  • S architektúrou riešenia a použitím niektorých technológii sa nevieme úplne stotožniť. Chápeme však, že ich zmena by znamenala ďalšie zdržanie.

Nechceme však, aby sa v debate o technických detailoch stratila podstata – a tou je, že online registrácia je stále len podporný nástroj.

Zároveň online registrácia nemôže byť jediný nástroj na to, ako zabezpečiť očkovanie obyvateľstva v SR. Podstatou diskusie má byť stratégia očkovania, ktorá nesmie byť diskriminačná. Očkovanie musí byť dostupné pre všetkých rovnako. Bez ohľadu na technické danosti tých, ktorí sa registrujú, alebo ich detí či vnúčat.

Plne preto súhlasíme s Verejnou ochrankyňou práv v tom, aby sa dostupnejšími a fungujúcejšími stali aj alternatívne a proaktívne formy registrácie – napríklad telefonicky, prostredníctvom obvodného lekára, zdravotných poisťovní alebo formou terénnych pracovníkov pre ľudí, ktorí nie sú technicky zdatní alebo nemajú pri sebe blízkych, ktorí by im s registráciou asistovali. Preto tento poradovník vnímame len ako prvý krok k napĺňaniu tohto cieľa.

Viacero štátnych inštitúcií plánuje budovať IT in-house kapacity. Aj tento prípad ukazuje, že nejde o jednoduchý cieľ a štát nie je úplne pripravený. Zároveň sa ukázali konkrétne “choroby” a nedostatky štátneho IT. Veríme, že tento prípad budú všetci vnímať ako prípadovú štúdiu, poučia sa z nej a využijú ponúkanú pomoc. Nové vedenie NCZI má pred sebou veľkú výzvu, ktorou je prinavrátenie dôvery v tento úrad, ktoré si bude vyžadovať zásadné zmeny jeho fungovania.