Tlačové správy

Spúšťame aplikáciu Voľby.Digital pre prezidentské voľby

14.02.2024

Komunita okolo Slovensko.Digital pripravila jednoduchú aplikáciu Voľby.Digital, ktorá pomôže občanovi so žiadosťou o hlasovací preukaz.

Stiahni tlačovú správu

Výzva Slovenskej agentúre životného prostredia

12.10.2023

Vyzývame Slovenskú agentúru životného prostredia, aby v programe Obnov dom upustila od nedôstojnej a diskriminačnej súťaže.

Stiahni tlačovú správu

OPII “2014-2020”: Éra rušených projektov

27.09.2023

Zhodnotenie IT projektov financovaných z OP integrovaná infraštruktúra.

Stiahni tlačovú správu

Upozorňujeme na odklon od pôvodného projektového zámeru projektu “Centrálny ekonomický systém”

27.09.2023

Centrálny ekonomický systém je jedným z najväčších IT projektov verejnej správy, s plánovanými investičnými nákladmi viac ako 48 miliónov eur a má sa ním zjednotiť systém elektronického výkazníctva v stovkách štátnych inštitúcií.

Stiahni tlačovú správu

V hodnotení RedFlags dostali IT projekty 3 červené vlajky

22.09.2023

Na zasadnutí riadiaceho výboru boli schválené 4 štátne IT projekty za viac ako 20 miliónov eur. V hodnotení metodikou RedFlags až tri z nich dostali červené vlajky.

Stiahni tlačovú správu

Vyzývame ministra školstva, aby zastavil a opravil chyby v projektoch za takmer pol miliardy eur

15.06.2023

Ministerstvo školstva rozbieha dva dôležité projekty za 442 miliónov Eur a sú najväčšou investíciou, aká kedy bola v informatizácii celej verejnej správy SR. V našom hodnotení obdržali červené vlajky.

Stiahni tlačovú správu

Zmluva na Edunet vypršala. Vyzývame ministra školstva, aby internet pre školy konečne vyriešil poriadne a transparentne

18.11.2022

V októbri tohto roka vypršala zmluva so súčasným dodávateľom internetového pripojenia pre školy, spoločnosťou Swan, a.s. v rámci nechválne známeho projektu Edunet. To znamená, že nie je možné školy pripájať k internetu. Zo strany ministerstva školstva však nie je známa žiadna stratégia alebo zámer poskytovania internetových služieb v školách po októbri 2022.

Stiahni tlačovú správu

List ministrovi školstva

7.11.2022

Posielame list ministrovi školstva ohľadom končiacej sa zmluvy na Edunet.

Stiahni tlačovú správu

Mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu a Slovensko.Digital podali v súvislosti s mýtnym systémom a novým tendrom podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ)

11.8.2022

Pri analýze verejného obstarávania nového mýtneho systému sme spolu s NZK identifikovali viaceré nedostatky. ÚVO nám už dalo za pravdu. Žiadame preto aby NKÚ preveril, či Národná diaľničná spoločnosť pri nakupovaní IT služieb nemíňa peniaze v rozpore so zákonom a princípmi hospodárnosti.

Stiahni tlačovú správu

Na konci roka nastane problém pre státisíce občanov, ktorí využívajú elektronické občianske preukazy na elektronickú komunikáciu so štátom

12.7.2022

Všetci, ktorým bol elektronický občiansky preukaz (eID) vydaný do júna 2021, budú môcť prostredníctvom eID vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis iba do konca roka 2022. Na konci roka budú na týchto “starších” eID certifikáty pre elektronický podpis automaticky zneplatnené.

Stiahni tlačovú správu

Tender na nové mýto nebol podľa neziskoviek dobre pripravený, výsledok bol dopredu jasný

3.6.2022

Nový elektronický mýtny systém pre slovenské diaľnice má za 14 miliónov eur dodať firma CzechToll, ktorá je zároveň prepojená na súčasného drahého prevádzkovateľa. Nadácia Zastavme korupciu a Slovensko.Digital upozorňujú, že súťaž na nové mýto mala viacero odborných nedostatkov.

Stiahni tlačovú správu

Vyjadrenie Slovensko.Digital k návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa

24.5.2022

Videli sme už viacero zámerov založených na myšlienke, že “spravíme appku, tá všetko jednoducho vyrieši”. Realita je však podstatne zložitejšia. Chceme pripomenúť, že doteraz sme iba málokedy videli atraktívne a jednoducho použiteľné webové portály alebo aplikácie verejnej správy, ktoré by boli masovo využívané.

Stiahni tlačovú správu

Spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami vyzývame premiéra Hegera k diskusii

25.11.2021

Sedem mimovládnych organizácií (MVO) požiadalo Úrad vlády SR o stretnutie s premiérom Eduardom Hegerom. Potreba diskusie je reakciou na situáciu najmä v oblasti výberových konaní, vývoja transparentnosti a dôvery v štát. MVO ponúkajú konštruktívny dialóg a diskusiu o spoločných efektívnych opatreniach.

Stiahni tlačovú správu

RED FLAGS 5.0: Slovensko.Digital za transparentné regióny

11.11.2021

Za podpory grantu od Nadácie Pontis: Pre transparentné Slovensko rozbiehame projekt v žilinskom regióne v spolupráci s regionálnym partnerom ZA IT a s podporou mesta Žilina.

Stiahni tlačovú správu

Neziskové organizácie Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu sa pre novelu zákona o verejnom obstarávaní obrátia na Protimonopolný úrad a Európsku komisiu

11.10.2021

Dôvodom je podľa nich skutočnosť, že parlamentom schválený zákon porušuje princípy hospodárskej súťaže pri zavedení tzv. elektronickej platformy. Nové pravidlá kritizujú aj preto, že podľa nich stále prinášajú do obchodov so štátom menej transparentnosti a oslabujú kontrolu.

Stiahni tlačovú správu

Kompromisná evolúcia verejného obstarávania je lepšia ako revolúcia vicepremiéra Holého

20.5.2021

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú predložili spolu vicepremiér Štefan Holý a predseda ÚVO Miroslav Hlivák je posunom vpred v porovnaní s pôvodne pripravovanou “revolúciou” v štátnych nákupoch.

Stiahni tlačovú správu

Bezpečnosť internetu je dôležitá, ale nie za cenu zásahov do súkromia

29.3.2021

Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu žiadajú stiahnuť z rokovania parlamentu novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Stiahni tlačovú správu

Online formulár je len podporný nástroj, nie podstata

17.3.2021

Ministerstvo zdravotníctva konečne spustilo nový formulár registrácie na očkovanie. Ako sme sa už viackrát verejne vyjadrili - pôvodný systém považujeme za nezvládnutý procesne a aj z hľadiska použiteľnosti. To, že bude potrebný systém na registráciu očkovania, sme vedeli už pred dlhými mesiacmi.

Stiahni tlačovú správu

Vyhlásenie Slovensko.Digital k registrácii na očkovanie

8.3.2021

Už takmer pred mesiacom sme upozorňovali na zásadné problémy v aktuálnom procese registrácie na očkovanie. Hoci niektoré menšie úpravy boli zo strany štátu medzičasom vykonané, po ohlásení očkovania pre nové vekové skupiny sa opätovne ukázalo, že registrácia na očkovanie cez aktuálny formulár na korona.gov.sk je nezvládnutá.

Stiahni tlačovú správu

Aplikácia Priznanie.Digital uľahčí živnostníkom pripraviť si daňové priznanie

2.3.2021

V spolupráci s komunitou dobrovoľníkov a daňových poradcov aj v tomto roku ponúkame aktuálnu aplikáciu na vyplnenie daňového priznania pre SZČO s paušálnymi výdavkami. Pre tých, ktorí si chcú daňové priznanie odložiť, sme pripravili aj formulár na odklad priznania.

Stiahni tlačovú správu

Žiadame odložiť Kolíkovej návrhy zmien vo verejnom obstarávaní

10.2.2021

Spolu s Nadáciou Zastavme korupciu a INEKO sme zaslali ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej pripomienky k návrhu zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní. Spoločne žiadame o odklad zásadných zmien, a tiež o ich prepracovanie. Ak zákon prejde v navrhovanej podobe, obávajú sa oslabenia kontroly verejných súťaží a nárastu korupčných praktík.

Stiahni tlačovú správu

Výzva Slovensko.Digital na preverenie “tajných” zmlúv v štátnom IT

2.2.2021

Vzhľadom na podozrenia, ktoré existujú ohľadom projektov obstarávaných v utajenom režime, vyzývame štátne orgány na preverenie všetkých väčších zmluvy na dodávku a prevádzku informačných technológií, ktoré boli takto obstarané alebo podpísané.

Stiahni tlačovú správu

Stanovisko občianskeho združenia Slovensko.Digital k zámeru zriadiť novú IT organizáciu verejnej správy

30.7.2020

Náš názor na zámer premiéra Igora Matoviča a ministerky pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veroniky Remišovej vytvoriť novú štátnu IT organizáciu.

Stiahni tlačovú správu

Stanovisko občianskeho združenia Slovensko.Digital k prehodnoteniu projektov eGovernmentu

30.7.2020

MIRRI sa zameralo na prehodnotenie projektov eGovernmentu s cieľom dosiahnuť úpravy v najviac rizikových oblastiach, prípadne zrušenie tých projektov, pri ktorých sú tieto riziká príliš vysoké. Počas predchádzajúcej vlády sa nepodarilo novú vlnu projektov eGovernmentu dostať ďalej ako do “papierovej” fázy. Ide pritom o obrovskú investíciu - skoro 60 projektov s celkovými nákladmi cca. 900 miliónov Eur.

Stiahni tlačovú správu

Vytvorili sme aplikáciu na tvorbu daňového priznania

13.7.2020

Občianske združenie Slovensko.Digital v spolupráci s komunitou dobrovoľníkov pripravilo aplikáciu na vyplnenie daňového priznania pre SZČO s paušálnymi výdavkami.

Stiahni tlačovú správu

Reakcia na otvorený list FIIT STU

26.6.2020

Slovensko.Digital reaguje na aktuálne dianie na FIIT STU. Otvoreným listom vyzývame zodpovedné osoby, abysa neprizerali na deštrukciu jednej z najkvalitnejších fakúlt, ktoré na Slovensku máme, ale aby urýchlene pristúpili k riešeniu tejto alarmujúcej situácie.

Stiahni tlačovú správu

ÚVO ukončil kontrolu na rezorte kultúry

1.6.2020

Úrad pre verejné obstarávanie vykonal kontrolu dodatkov zmluvy na telekomunikačné služby, ktoré uzatvorilo ministerstvo kultúry so spoločnosťou SWAN a.s. Pri podpise dodatkov nepostupoval rezort kultúry podľa ÚVO v súlade so zákonom.

Stiahni tlačovú správu

Vyzývame ministerstvo financií a ministerstvo práce na vytvorenie jednotného komunikačného kanálu

18.5.2020

Slovensko.Digital a IT spoločnosti, prostredníctvom ktorých produktov sa spracúva 1 500 000 miezd mesačne, vyzývajú rezorty financií a práce, aby vytvorili komunikačné kanály, prostredníctvom ktorých by sa zefektívnila komunikácia a vyjasnila odborná diskusia k publikovaným formulárom na podporu podnikateľov.

Stiahni tlačovú správu

Ján Hargaš prijal rolu poradcu podpredsedníčky vlády

30.4.2020

Ján Hargaš, jeden zo šiestich zakladateľov Slovensko.Digital, ktorý organizáciu viedol v rokoch 2016-2019, sa rozhodol prijať ponuku podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu a pripája sa k jej poradnému tímu.

Stiahni tlačovú správu

Tlačová správa Slovensko.Digital a Úradu pre verejné obstarávanie

29.4.2020

ÚVO v spolupráci so Slovensko Digital pripravil a realizoval obstarávanie na pokračovania prevádzkovej podpory pre Informačný systém úradu. Na základe tohto obstarávania Slovensko Digital v spolupráci s ÚVO, pripravilo Prípadovú štúdiu , ktorá preukazuje, ako sa ÚVO vysporiadal s problémom lock-inu.

Stiahni tlačovú správu

ÚVO kontroluje dodatky zmlúv na základe podnetu Slovensko.Digital

30.3.2020

Úrad pre verejné obstarávanie ide vykonať kontrolu dodatkov zmluvy na telekomunikačné služby, ktoré uzatváralo ministerstvo vnútra so spoločnosťou SWAN a. s.. ÚVO si totiž osvojil podnet, ktorý podalo občianske združenie Slovensko.Digital v novembri minulého roka.

Stiahni tlačovú správu

Vyhlásenie Slovensko.Digital k plánu využiť údaje od mobilných operátorov pri riešení krízového stavu šírenia koronavírusu

25.3.2020

Slovensko.Digital je členom poradného orgánu centrálnej koordinačnej autority pre oblasť IT, ktorá má koordinovať IT aktivity počas krízového obdobia. Vo verejnosti právna úprava umožňujúca realizáciu tohto riešenia vzbudila obavy.

Stiahni tlačovú správu

Správa o stave slovenského e-Governmentu

21.2.2020

Prinášame systematické vyhodnotenie, kde sa v súčasnosti slovenský eGovernment nachádza, a aj ktorým smerom je potrebné ísť ďalej. Dokument priebežne aktualizujeme a dopĺňame.

Navštíviť webové správy

Aplikáciu na žiadosť o voľbu poštou využilo takmer 39 tisíc ľudí

13.1.2020

V porovnaní s obdobím pred minulými parlamentnými voľbami pritom ide o viac ako dvojnásobok. V roku 2016 podobnú aplikáciu použilo viac ako 17 tisíc užívateľov.

Stiahni tlačovú správu

Aplikácia na zápis konečného užívateľa výhod

2.12.2019

Do konca roka 2019 musia takmer všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri zapísať svojich konečných užívateľov výhod. Občianske združenie Slovensko.Digital na svojom portáli Návody.Digital pripravilo aplikáciu, ktorá zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra zjednoduší.

Stiahni tlačovú správu

Aplikácia na žiadosť o hlasovací preukaz či voľbu poštou

14.11.2019

Občianske združenie Slovensko.Digital opäť pripravilo aplikáciu, pomocou ktorej si môže občan vytvoriť žiadosť o hlasovací preukaz či voľbu poštou. Aplikácia výrazne zjednoduší účasť v parlamentných voľbách 2020 pre občanov, ktorí nebudú v čase volieb v mieste trvalého bydliska, či Slovákom žijúcim v zahraničí.

Stiahni tlačovú správu

Vyhlásenie občianskeho združenia Slovensko.Digital a Nadácie Zastavme korupciu

23.10.2019

Proti vybraným poslaneckým zmenám zákona o VO protestujeme a obraciame sa listom na prezidentku SR so žiadosťou, aby parlamentom schválený zákon nepodpísala a využila svoje právo vrátiť ho na opätovné prerokovanie.

Stiahni tlačovú správu

Zákon o rušení rodných čísel

9.10.2019

Zákon o zmene rodných čísel za “základné identifikátory” má byť dnes prerokovaný na rokovaní vlády SR. Odborníci zo Slovensko.Digital kritizujú, že zmena rodných čísel za iné identifikátory neprináša reálne benefity a návrh zákona nebol najprv prerokovaný v Rade vlády pre digitalizáciu.

Stiahni tlačovú správu

Hodnotenie IT projektov za takmer 300 miliónov eur

12.6.2019

Dnes schvaľuje Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu najväčšiu vlnu IT projektov v tomto roku. Schvaľovaním prejde 9 projektov s celkovými nákladmi plánovanými na 288 miliónov Eur. Nezávislí odborníci zo Slovensko.Digital v hodnotení projektov metodikou RedFlags udelili až 10 červených vlajočiek. Medzi projektami je aj najhoršie pripravený projekt od vzniku hodnotenia metodikou Red Flags.

Stiahni tlačovú správu

Hlasovací preukaz vo voľbách do Európskeho parlamentu

29.4.2019

Do piatku 3.mája môžu záujemcovia o hlasovací preukaz vo voľbách do Európskeho parlamentu požiadať o jeho vydanie elektronicky. V priebehu pár minút sa tak opäť dá vybaviť cez webovú aplikáciu na novom portáli Návody.Digital.

Stiahni tlačovú správu

Druhá vlna IT projektov za vyše 100 miliónov eur

25.4.2019

Nezávislí odborníci zo Slovensko.Digital hodnotia metodikou Red Flags 6 nových štátnych IT projektov v hodnote vyše 100 miliónov eur. V hodnotení dopadol najhoršie pripravovaný projekt Ministerstva školstva za takmer 27 miliónov eur, ktorého hlavné udávané prínosy budú dodané skôr a mimo tohto projektu.

Stiahni tlačovú správu

Návody.Digital

24.4.2019

Chcete si cez internet vybaviť zmenu trvalého bydliska, splniť si povinnosti pri narodení dieťaťa či napríklad založiť živnosť? Jednoduchý a zrozumiteľný postup ako na to, spolu s príslušnými úlohami a lehotami vo forme tzv. “to-do-listov” nájdete na novom portáli Návody.Digital, ktorý pripravilo občianske združenie Slovensko.Digital v spolupráci s IT komunitou. Priamo cez tento portál si môžu užívatelia napríklad vybaviť aj hlasovací preukaz do blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu.

Stiahni tlačovú správu

Stanovisko k návrhu zákona o ITVS

26.3.2019

Tento zákon považujeme za najdôležitejšiu udalosť týkajúcu sa legislatívy informatizácie verejnej správy v aktuálnom volebnom období. Zákon stanovuje rámec, podľa ktorého má verejná správa budovať, prevádzkovať a riadiť „svoje“ informačné technológie.

Stiahni tlačovú správu

Hodnotenie prvej vlny IT projektov v roku 2019

11.2.2019

Nezávislí odborníci zo Slovensko.Digital hodnotia metodikou Red Flags 5 nových štátnych IT projektov v hodnote viac ako 100 miliónov Eur. V hodnotení dopadli najhoršie projekty predkladané Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a Úradom pre verejné obstarávanie.

Stiahni tlačovú správu

Reakcia na vyjadrenie IT asociácie Slovenska a predsedu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Richarda Rašiho

14.11.2018

Slovensko.Digital upozornili verejnosť na to, že zo strategického dokumentu Koncepcia nákupu IKT po námietkach asociácie IT Asociácia Slovenska vypadličasti, ktoré dávali štátu väčšiu moc nad veľkými IT dodávateľmi. Reakcia prezidenta IT asociácie Slovenska Emila Fitoša na upozornenia zo strany Slovensko.Digital, ktorá nasledovala, obsahuje viacero nepravdivých a zavádzajúcich vyjadrení.

Stiahni tlačovú správu

Rašiho úrad neplní vlastné sľuby. Neprajú si to dodávatelia štátnych systémov

12.11.2018

Vo štvrtok má pracovná skupina zložená z ministerstiev, odbornej verejnosti či dodávateľských IT firiem schvaľovať dokument o nových pravidlách pre štátne IT nákupy. Pri schvaľovaní tejto Koncepcie nákupu IKT však podľa Slovensko.Digital prevláda záujem dodávateľov štátnych IT systémov nad verejným záujmom. Štát pritom ročne minie na IT služby asi 500 miliónov EUR.

Stiahni tlačovú správu

Kľúčoví hráči na trhu a nezávislí odborníci vyzývajú k otvoreniu štátnych IT systémov

24.10.2018

Pod otvorený list, ktorý iniciovalo Slovensko.Digital, sa doteraz podpísali klúčové subjekty, ktoré dlhodobo pôsobia na trhu ekonomických a účtovných softvérov a zároveň ďalšie dve odborné združenia.

Stiahni tlačovú správu

Hodnotenie IT projektov za 62 milionov eur

10.10.2018

Odborníci kritizujú ďalšiu vlnu IT projektov za viac ako 62 miliónov eur. Štát sa mal podľa Slovensko.Digital namiesto týchto projektov zamerať na splnenie svojho sľubu o znížení byrokracie pre občanov.

Stiahni tlačovú správu

Slovensko.Digital bude nákupy štátnych IT systémov hodnotiť trinástimi kritériami

19.7.2018

Slovensko.Digital zverejnilo nové kritériá vo svojej metodike Red Flags, ktorými chce hodnotiť štátneIT obstarávania. Ich cieľom sú otvorené súťaže, vyššia konkurencia a lepšie obchodné podmienky pre štát. Apelujú, aby štát nakupoval menšie projekty a aby ešte pred vypísaním obstarávania transparentne diskutoval so zástupcami IT trhu a zohľadnil to pri nastavení tendrov.

Stiahni tlačovú správu

Úrady chcú ďalšie IT projekty za viac ako 100 miliónov eur. Odborníci kritizujú vysoké náklady, utajené analýzy a zvláštne výpočty

19.7.2018

Koncom júla chcú úradníci schvaľovať nové štátne IT projekty z eurofondov. Majú vybudovať jednotný systém pre správne konanie alebo zvýšiť kybernetickú bezpečnosť štátu. Štúdie k projektom hodnotili aj IT odborníci zo Slovensko.Digital a upozorňujú na vysoké náklady, chýbajúce podklady a kalkulácie, ktoré nedávajú zmysel.

Stiahni tlačovú správu

Slovensko.Digital a Transparency International Slovensko spájajú sily pri podpore oznamovateľov korupcie v štátnom IT

12.7.2018

Slovensko.Digital sa tiež pridalo k iniciatíve Transparency International "Stojíme za odvážnymi", ktorú podporilo už viac ako 700 firiem a uvádza tak do praxe svoj etický kódex. V ňom sa 21 IT firiem v Slovensko.Digital zaviazalo podporovať oznamovateľov korupcie a ponúknuť im prácu v prípade, že by oznámenie korupcie viedlo k ich prepusteniu.

Stiahni tlačovú správu

IT firmy v Slovensko.Digital volajú po slušnej informatizácii. Prijali etické pravidlá a sami chcú ísť príkladom

3.7.2018

Štátne IT je sektor, ktorý je historicky spätý s kauzami a podozreniami z nekalých praktík vo verejnom obstarávaní. V najbližších mesiacoch sa rozbehnú nákupy nových IT systémov za stovky miliónov eur z eurofondov. IT firmy a ďalší členovia združenia Slovensko.Digital prijali kódex pravidiel, ktorými chcú informatizáciu inšpirovať k očiste.

Stiahni tlačovú správu

Stanovisko k menovaniu Denisy Sakovej do funkcie ministerky vnútra SR

26.4.2018

Stiahni tlačovú správu

Otvorený list ministerke školstva k EDUNETu

19.4.2018

Stiahni tlačovú správu

Štát pripravil ďalšie IT projekty za desiatky miliónov eur. Odborníci niektoré z nich hodnotia ako rizikové a žiadajú ich dopracovať

17.4.2018

Ministerstvá pripravili 5 nových IT projektov za desiatky miliónov eur. Zámery hodnotili aj odborníci zo Slovensko.Digital svojou metodikou Red Flags. V niektorých projektoch vidia riziká a odporúčajú ich prepracovať. Schvaľovanie nových projektov je naplánované na štvrtok 19.4.2018.

Stiahni tlačovú správu

Slušné štátne IT

20.3.2018

Slovensko.Digital historicky nekomentuje personálne nominácie v štátnej správe. Je pre nás dôležitejšie, s akou agendou nominanti prichádzajú. Aj z toho pohľadu sme sa snažili pomenovať naše chápanie pojmu "slušné Slovensko" špeciálne pre oblasť štátneho IT, ktoré dnes trpí podozreniami z korupcie a kartelov. Veríme, že tieto okruhy by mali byť predmetom diskusie strán zapojených do nominácie, aby Vláda SR mohla požívať širokú dôveru verejnosti.

Stiahni tlačovú správu

Posledné dva roky informatizácie priniesli zlepšenia, ale málo systémových zmien – vrátane riešenia korupcie

15.3.2018

Slovensko.Digital hodnotí posledné dva roky fungovania informatizácie ako obdobie viacerých vylepšení, ale nedotiahnutých systémových zmien. Vzhľadom na potenciál, ktorý po voľbách v roku 2016 vznikol, IT odborníci vidia nevyužitý potenciál na zásadné reformy. Upozorňujú aj na nedávne podozrenia z korupcie v IT na najvyšších miestach štátu, pričom v oblasti IT nákupov nevidia dodnes zásadný systémový posun.

Stiahni tlačovú správu

Výzva k IT komunite

9.3.2018

Nedávno nami otriasla násilná smrť novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Vo svojej práci sa venoval aj prepojeniam IT biznisu na politiku. V tomto momente ešte viac pociťujeme potrebu podporiť občiansku angažovanosť a zodpovedné konanie. Chceme podporiť každého člena IT komunity, úradníka alebo zamestnanca, ktorý disponuje informáciami dôležitými pre objasnenie nekalých praktík v štátnom IT, aby ich ohlásil na polícii alebo sa obrátil na naše občianske združenie.

Stiahni tlačovú správu

Informačný systém výstavby za 70 miliónov EUR treba podľa Slovensko.Digital definitívne zastaviť a prepracovať

27.2.2018

Projekt informačného systému výstavby sa už javil ako zastavený. Štúdia k nemu však bola opätovne predložená na schvaľovanie na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Zástupcovia občianskeho združenia Slovensko.Digital poukazujú na negatívne hodnotenie projektu v ich metodike Red Flags a žiadajú o jeho definitívne zastavenie a prepracovanie.

Stiahni tlačovú správu

Združenie Slovensko.Digital rozšírilo svoje rady o nových členov. Chcú presadzovať modernú informatizáciu a zlepšiť etiku v štátnom IT

22.2.2018

Úspešné IT firmy a komunita združená v Slovensko.Digital chce naďalej aktívne presadzovať zmeny v štátnej informatizácii, prinášať inšpiratívne a odborné návrhy pre verejnú správu a zlepšovať etiku v štátnom IT. Zhodli sa na tom členovia občianskeho združenia Slovensko.Digital na svojom stretnutí.

Stiahni tlačovú správu

Štát predstavil verejnosti IT projekty za takmer 100 miliónov eur. Odborníci niektoré z nich hodnotia ako rizikové a žiadajú ich prepracovať.

6.12.2017

Ministerstvá pripravujú elektronizáciu stavebného konania, zdravotníctva alebo samosprávy za takmer 100 miliónov eur. Zámery hodnotili aj odborníci zo Slovensko.Digital svojou metodikou Red Flags. Vo viacerých projektoch vidia riziká a odporúčajú ich prepracovať. Schvaľovanie nových projektov je naplánované na budúci týždeň.

Stiahni tlačovú správu

Štát pripravuje IT projekty za viac ako 500 miliónov eur. Niektoré si podľa Slovensko.Digital zaslúžia červenú.

13.11.2017

Ministerstvá pripravujú nové IT projekty. Už dnes je známych viac ako 30 zámerov v celkovej hodnote viac ako 500 miliónov eur. IT odborníci zo združenia Slovensko.Digital sa preto rozhodli systematicky zbierať o nich informácie a hodnotiť ich kvalitu pomocou metodiky Red Flags. Chcú tak jednoduchou formou upozorňovať na ich nedostatky a pomôcť širokej verejnosti orientovať sa v štátnom IT.

Stiahni tlačovú správu

Vojnu proti byrokracii a záväzok podpredsedu vlády vítame. Princíp „jedenkrát a dosť“ musí byť prioritou informatizácie na najbližší rok

2.11.2017

IT odborníci zo združenia Slovensko.Digital privítali iniciatívu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, ktorý vyhlásil vojnu proti byrokracii. Princíp „jedenkrát a dosť“ (aby občania nemuseli predkladať informácie, ktoré už štát má) sa podľa nich musí stať prioritou informatizácie. Vítajú tiež osobný záväzok podpredsedu vlády, že od mája úrady nebudú žiadať výpis z registra trestov, obchodného a živnostenského registra a listu vlastníctva.

Stiahni tlačovú správu

EDUNET - Okolo školského internetu naďalej pretrvávajú nezodpovedané otázky. Minister Plavčan by zmluvu nemal podpísať, kým k nim neprebehne sľúbená odborná diskusia.

25.7.2017

Mimovládne organizácie Aliancia Fair-play a Slovensko.Digital upozorňujú, že okolo školského internetu v projekte EDUNET naďalej pretrvávajú viaceré nezodpovedané otázky - napriek vyhláseniam ministerstva školstva, že zmluvu z víťazom tendra môže podpísať.

Stiahni tlačovú správu

Stretnutie s Prezidentom - Informatizácia je rok po vzniku Úradu podpredsedu vlády otvorenejšia. Systémové zmeny však meškajú a zásadné prínosy pre občana zatiaľ nevidno.

6.6.2017

Rok po vzniku Úradu podpredsedu vlády je štátne IT transparentnejšie, ale neplnia sa termíny z novej koncepcie a štátu chýbajú odborníci. Zásadnejšie prínosy pre občana sa tak zatiaľ nedostavili. Tak zhodnotili rok pôsobenia úradu podpredsedu vlády Pellegriniho IT odborníci zo Slovensko.Digital na stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom.

Stiahni tlačovú správu

GovBox - Štatutári sa k štátnej elektronickej schránke dostanú aj bez elektronického občianskeho preukazu a prihlasovania. Slovensko.Digital spustilo službu GovBox

18.5.2017

Štatutári majú ešte 7 týždňov na to, aby sa pripravili na štátne elektronické schránky. IT odborníci z občianskeho združenia Slovensko.Digital predstavili službu GovBox, pomocou ktorej štatutári dostanú zásielky priamo na email, aj bez elektronického občianskeho preukazu a bez potreby prihlasovať sa na Slovensko.sk. Služba je pokračovaním snahy odborníkov prinášať zjednodušenia pre občanov, tak ako tomu bolo v prípade aplikácie Volby.Digital.

Stiahni tlačovú správu

Otvorený list ministrovy dorpavy - Slovensko.Digital v otvorenom liste vyzýva ministra dopravy, aby umožnil odbornú diskusiu a zverejnil kompletné podklady k IT projektom za takmer 100 miliónov eur

9.5.2017

IT odborníci zo združenia Slovensko.Digital upozorňujú na možné predraženie a neefektívnosť pri dvoch projektoch ministerstva dopravy, ktorých obstarávanie začalo ešte za vedenia ministra Počiatka. Otvoreným listom preto vyzývajú súčasného ministra Arpáda Érseka, aby umožnil k projektom odbornú diskusiu a zverejnil k nim všetky podklady a výsledky interného auditu.

Stiahni tlačovú správu

6 mesiacov od prijatia NKIVS - Na reštart informatizácie to ešte nevyzerá. Chýbajú ľudské zdroje a kvalitnejšie projekty z rezortov

30.3.2017

IT odborníci zo združenia Slovensko.Digital hodnotili prvých šesť mesiacov od schválenia novej Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Tá sľubovala zásadné zmeny vo fungovaní štátneho IT, na ktoré sa v predošlých rokoch minula miliarda eur z eurofondov.

Stiahni tlačovú správu

Posúvaním termínu na aktiváciu elektronických schránok štát priznáva svoje zlyhanie v informatizácii

30.11.2016

Napriek miliónom investovaným do elektronických služieb a ich publicity, nie je štát schopný zabezpečiť aktiváciu elektronických schránok tak, aby ich používanie mohol dať podnikateľom ako povinnosť. Opätovné posúvanie termínu preto odborníci zo Slovensko.Digital vnímajú predovšetkým ako zlyhanie verejnej správy.

Stiahni tlačovú správu

EDUNET - Ministerstvo školstva nakupuje internet pre školy bez dostatočných analýz

11.11.2016

Po 270 dňoch mlčania sa Ministerstvo školstva stretlo so zástupcami Slovensko.Digital a Aliancie Fair-play k projektu EDUNET. Mimovládky zarazilo, že na stretnutie neboli pozvaní zástupcovia veľkých operátorov. Najväčšie obavy mimovládok sa potvrdili – príprava nákupu prebehla bez základných dát a zhodnotenia argumentov.

Stiahni tlačovú správu

Výročie Slovensko.Digital - IT komunita Slovensko.Digital už rok bojuje za lepšiu informatizáciu a chce pokračovať ďalej

3.11.2016

Vytvorenie tlaku na kvalitu digitálnych služieb štátu a zastavenie IT projektov v hodnote 250 miliónov eur považujú zástupcovia Slovensko.Digital za svoje najväčšie úspechy v prvom roku fungovania. Experti z IT komunity tiež presadili zmeny do nového plánu informatizácie a predstavili konkrétne príklady, ako by štátne IT mohlo fungovať.

Stiahni tlačovú správu

Nová koncepcia pre štátne IT je prísľubom do budúcnosti. Dôležité bude plnenie záväzkov, ktoré dnes Vláda prijala

28.9.2016

Občianske združenie Slovensko.Digital víta Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy (NKIVS), ktorú dnes schválila Vláda SR. Odborníci oceňujú, že pripomienky predložené ešte vo februári boli do dokumentu z veľkej časti zapracované a dokument obsahuje konkrétne záväzky a termíny, dokedy majú byť splnené.

Stiahni tlačovú správu

Predĺžením Infoveku 2 mohlo ministerstvo porušiť zákon

23.9.2016

Aliancia Fair-play a občianske združenie Slovensko.Digital upozorňujú Ministerstvo školstva, že predĺžením zmluvy na pripojenie škôl k internetu s názvom Infovek 2 mohlo prísť k porušeniu zákona. Zároveň Ministerstvo vyzývajú, aby začalo komunikovať s verejnosťou a vysvetlilo všetky pochybnosti súvisiace s predĺžením tejto zmluvy ako aj s prebiehajúcou súťažou na projekt EDUNET, ktorý má Infovek 2 nahradiť.

Stiahni tlačovú správu

Slovensko.Digital víta aktualizovanú verziu Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Navrhujú ju čím skôr sfinalizovať a schváliť

9.9.2016

IT odborníci z občianskeho združenia Slovensko.Digital privítali zverejnenie aktualizovanej verzie Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS), ktorá usmerní informatizáciu na ďalších 4-6 rokov. Väčšina pripomienok odbornej komunity z februára 2016 bola zapracovaná a podľa odborníkov je potrebné dokument čím skôr sfinalizovať a schváliť.

Stiahni tlačovú správu

Slovensko.Digital chce ukázať ako v kvalite eGovernmentu predbehnúť Estónsko. Spúšťa stránku na tvorbu nových štátnych služieb

19.8.2016

IT odborníci z občianskeho združenia Slovensko.Digital spustili stránku, na ktorej majú vznikať nové digitálne služby pre občanov a podnikateľov. S použitím štátnych dát a systémov tak chcú ukázať, ako si predstavujú budúcnosť eGovernmentu.

Stiahni tlačovú správu

IT odborníci vítajú zrušenie projektu Atlas pasívnej infraštruktúry. Pri ďalších štátnych IT nákupoch pochybnosti pretrvávajú

12.8.2016

Slovensko.Digital víta dnešné rozhodnutie ministra Brecelyho zastaviť IT projekt Atlas pasívnej infraštruktúry v hodnote takmer 50 miliónov eur. Odborníci zároveň pripomínajú, že rovnako treba prehodnotiť aj ďalšie projekty na rezortoch školstva, dopravy alebo v sociálnej poisťovni v spoločnej hodnote takmer 180 miliónov eur. IT komunita na ne už dlhodobo upozorňuje.

Stiahni tlačovú správu

Michal Cheben, jeden zo zakladateľov Slovensko.Digital, prijal rolu poradcu podpredsedu vlády pre informatizáciu

22.7.2016

Michal Cheben, jeden zo šiestich zakladateľov Slovensko.Digital, sa rozhodol prijať ponuku úradu podpredsedu vlády pre informatizáciu a pripája sa k jeho poradnému tímu. Ponuku prijal ako súkromná osoba a IT odborník. Členstvo v občianskom združení bude mať po dobu výkonu funkcie pozastavené.

Stiahni tlačovú správu

IT komunita pozorne sleduje zmeny vo vedení informatizácie. Od nového vedenia čaká konkrétne záväzky

31.5.2016

Občianske združenie Slovensko.Digital vníma, že personálne zmeny v informatizácii sú súčasťou zmeny jej smerovania. Odborníci však upozorňujú, že na skutočnú reformu sú potrebné aj zásadné obsahové zmeny a zvýšenie transparentnosti celej informatizácie. Prvým krokom by mohol byť transparentný výber nového vedenia s dôrazom na konkrétne zmeny, ktoré bude presadzovať.

Stiahni tlačovú správu

Slovensko.Digital spustilo možnosť finančnej podpory od verejnosti

5.5.2016

Iniciatíva Slovensko.Digital sa chce dlhodobo a na plný úväzok venovať zlepšovaniu digitálnych služieb štátu. Založili preto občianske združenie a tento týždeň spustili možnosť pre verejnosť podporiť ich aktivity - svojim časom alebo finančne.

Stiahni tlačovú správu

Slovensko.Digital a SND chcú ukázať, ako transparentne nakupovať štátne IT

28.4.2016

Nákup štátnych IT projektov je často zahalený podozreniami z neefektívnosti, netransparentnosti a niekedy až korupcie. Slovenské národné divadlo sa však rozhodlo, že nákup svojho webu skúsi inak a platforma Slovensko.Digital v tom ochotne pomohla.

Stiahni tlačovú správu

Nový úrad pre informatizáciu má zmysel, len ak presadí zásadné zmeny v štátnom IT

25.4.2016

Slovensko.Digital vníma vytvorenie nového Úradu pre riadenie informatizácie ako šancu na razantné upratovanie v štátnom IT. Je potrebné pozorne sledovať, ako sa tejto šance podpredseda vlády Pellegrini ujme.

Stiahni tlačovú správu

Podľa programu novej vlády to na zásadnú zmenu v štátnom IT nevyzerá, počkáme si na prvé konkrétne kroky

15.4.2016

Program vlády pre štátne IT obsahuje viacero dobrých zámerov, ktoré sú predpokladom pre zlepšenie súčasného stavu informatizácie verejnej správy. Voči doterajšiemu výrazne neuspokojivému stavu však vidíme potrebu podstatných a ráznych zmien, inak o štyri roky opäť budeme iba analyzovať, kde sa stala chyba.

Stiahni tlačovú správu

Stanovisko k programovému vyhláseniu vlády

30.3.2016

Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku (SAPIE), Slovensko.Digital a Spoločnosť preotvorené informačné technológie (SOIT) vyzývajú novú vládu SR, aby vo svojom programovom vyhlásení na najbližšie štyri roky zahrnula opatrenia na rozvoj a podporu inovatívnej ekonomiky a digitalizácie naprieč svojimi politickými prioritami a reformami, vrátane zásadných zmien v elektronizácii služieb štátu.

Stiahni tlačovú správu

EDUNET kritizujú už nielen mimovládky a odborníci, ale aj dôležití hráči na trhu

2.3.2016

Aliancia Fair-play, Slovensko.Digital opakovane žiadajú ministerstvo školstva, aby zastavilo a prehodnotilo obstarávanie internetu pre školy v projekte EDUNET, kým je možné zabrániť škodám. Súťaž za 80 miliónov eur podľa mimovládok a odborníko zvýhodňuje niektorých uchádzačov. Hrozí tak, že školy dostanú pomalý a pridrahý internet.

Stiahni tlačovú správu

Výzva na systémové zmeny vo fungovaní štátneho IT

20.3.2016

Občianske združenie Slovensko.Digital vyzýva poslancov NR SR a politické strany, ktoré vzišli z parlamentných volieb, aby v nadchádzajúcom volebnom období presadili zásadné a systémové zmeny vo fungovaní štátneho IT.

Stiahni tlačovú správu

IT odborníci predložili pripomienky k novej stratégii informatizácie

19.2.2016

O tom, ako bude vyzerať eGovernment o 5 rokov sa rozhoduje práve teraz. Návrh novej koncepcie informatizácie z dielne Ministerstva financií je na stole. IT odborníci z platformy Slovensko.Digital oceňujú viaceré jej inovatívne prvky, ale požadujú ráznejšie riešenia dlhodobých problémov informatizácie. Hromadnú pripomienku za 2 dni podporilo viac ako 2,200 ľudí.

Stiahni tlačovú správu

Zúčastniť sa volieb nikdy nebolo jednoduchšie. Ostávajú ešte 4 dni.

11.2.2016

Chcete sa zúčastniť marcových volieb, ale plánujete byť práve na lyžovačke? Nie je to žiadny problém. Na online žiadosť o voličský preukaz ostávajú ešte štyri dni. Cez aplikáciu volby.digital túto možnosť využilo už 2.000 ľudí a ich počet stále rastie.

Stiahni tlačovú správu

Volby.digital – stránka, ktorá možno zmení Slovensko a zároveň ukazuje, ako sa dajú robiť moderné IT služby pre občanov

11.1.2016

5. marec 2016 je dátum, ktorý si do svojich kalendárov ukladajú všetci, ktorí sa chystajú voliť v parlamentných voľbách. Pre Slovákov žijúcich v zahraničí je ale dôležitejší iný dátum – tým je 15. január 2016. Najneskôr dovtedy totiž musia byť doručené žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka pre voľbu poštou. A práve podanie žiadosti elektronicky umožňuje aplikácia volby.digital, ktorú využilo v posledných týždňoch už takmer 10,000 Slovákov.

Stiahni tlačovú správu