Red Flags 

Štátne IT projekty hodnotené odborníkmi.

Red Flags je pokračovaním systematickej kontroly štátnych IT projektov občianskym združením Slovensko.Digital. Pozeráme sa na problematické oblasti projektov a verejným hodnotením vytvárame tlak na zlepšovanie ich kvality a výsledkov.

Štát dnes pripravuje alebo realizuje IT projekty v hodnote stoviek miliónov eur. Ako komunite IT odborníkov nám záleží na tom, aby výsledky boli pre občana použiteľné a za normálne peniaze.

Na základe svojich skúseností a skúseností širšej odbornej komunity sme preto vypracovali metodiku, ktorá sa zameriava na viac ako 50 kritérií úspešnosti projektov. Hodnotenie vzniká priebežne a môže sa do neho zapojiť aj širšia odborná verejnosť cez otvorenú diskusnú platformu. Odborná komunita sa môže zapojiť aj do zlepšovania samotnej metodiky. Zverejnenie hodnotení umožní zadávateľom z verejnej správy aj dodávateľom riešení urobiť potrebné korekcie a širokej verejnosti v prípade potreby vyvinúť tlak, aby sa takéto korekcie v projektoch udiali. V neposlednom rade tento otvorený prístup a verejné informovanie pomôže odhaľovať a eliminovať prípadnú korupciu.

Ako sa zapojiť do projektu ?

Red Flags je kolaboratívne hodnotenie IT projektov, ktoré funguje formou wiki, kde môže zmenu hodnotenia navrhnúť ktokoľvek. Ak sa chcete zapojiť, určite sa nám ozvite a pripojte sa na náš komunitný Slack v kanáli #redflags.

„…Red Flags Slovensko.Digital posilňuje verejný diskurz v otázkach proti korupcii a klientelizmu, a tým bojuje za spravodlivé a transparentné prideľovanie verejných zdrojov v sektore.“

Mag. Petra Radschnig
Koordinátorka poroty Social Marie 2022Aktuálne v projekte Red Flags