Vyhlásenie Slovensko.Digital k registrácii na očkovanie

08.03.2021

Už takmer pred mesiacom sme upozorňovali na zásadné problémy v aktuálnom procese registrácie na očkovanie.

Hoci niektoré menšie úpravy boli zo strany štátu medzičasom vykonané, po ohlásení očkovania pre nové vekové skupiny sa opätovne ukázalo, že registrácia na očkovanie cez aktuálny formulár na korona.gov.sk je nezvládnutá.

Podľa aktuálne platnej vyhlášky 85/2020 o riadení projektov pritom mal pred spustením takejto služby prebehnúť minimálne používateľský prieskum či používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX testovanie) – mohlo sa tak predísť mnohým aktuálnym chybám.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) je v zmysle zákona č. 95/2019 Z.z. orgánom vedenia, čo znamená, že koordinuje a riadi informatizáciu v SR. Na základe tohto práva by malo MIRRI aktívne riadiť a koordinovať návrh a implementáciu elektronických služieb NCZI resp. Ministerstva zdravotníctva (MZ). Do procesov by mali byť aktívne zapojené už existujúce útvary MIRRI a to konkrétne:

  • oddelenie behaviorálnych inovácií, tzv. BRISK, v rovine návrhu a dizajnu procesu registrácie na vakcináciu a testovania navrhnutého procesu na koncových používateľoch,
  • štátna akciová spoločnosť spoločnosť Slovensko IT v rovine implementácie a technického testovania navrhnutých procesov a služieb.

Podľa nás je však teraz nutná zásadná zmena procesu ako takého, nielen úprava registračného formulára. Oceňujeme preto informáciu o tom, že MZ plánuje počas budúceho týždňa predstaviť nový systém registrácie na očkovanie.

Aby sa predišlo opätovným chybám, je z nášho pohľadu potrebné minimálne nasledovné:

  • Zo strany MZ otvoriť proces prípravy nového procesu registrácie na očkovanie odbornej verejnosti a dobrovoľníkom.
  • Zo strany MIRRI zapojiť existujúce kapacity v rámci štátu, a to konkrétne BRISK a Slovensko IT.
  • Realizovať testovanie na cieľovej skupine používateľov ešte pred spustením do prevádzky.
  • Proces postaviť na jednorázovej registrácii, kde sa človek zaregistruje, vyplní preferované miesta očkovania (prípadne aj typ vakcíny a pod.) a následne dostane správu s termínom, keď bude na rade. Ak správu nepotvrdí, tak sa zaradí späť do poradovníka a nový termín dostane neskôr.
  • Zo strany MZ jasne komunikovať, že sa pri registrácií netreba ponáhľať, lebo poradie nebude záležať od rýchlosti registrácie, ale od dátumu narodenia. Odstráni sa tým aj diskriminácia na základe technických zručností občanov.
  • Zo strany MZ jasne komunikovať, že ak sa prihlási staršia osoba neskôr (v inej vlne), tak bude zaradená v zmysle očkovacej stratégie.
  • Proaktívne oslovovanie a zaraďovanie starších obyvateľov aj cez iné kanály, ako je webová stránka (napríklad telefonicky).

Ešte predtým, ako sa spustí nová registrácia, vidíme viacero rýchlych riešení, ako upraviť súčasný systém na zlepšenie jeho použiteľnosti. Pomerne jednoduchými úpravami, ako je napríklad ukladanie údajov v prehliadači, či zverejňovanie termínov každý deň v rovnakom čase môže MZ a NCZI už teraz občanom uľahčiť snahu o registráciu seba, či svojich blízkych.

My, ako občianske združenie Slovensko.Digital spolu s našou IT komunitou dobrovoľníkov opätovne ponúkame Ministerstvu zdravotníctva a NCZI pomocnú ruku pri návrhu, implementácii a testovaní tejto novej služby. Práve viacero používateľských alebo bezpečnostných podnetov z našej IT komunity bolo postupne zapracovaných do štátneho riešenia. Zároveň považujeme za dôležité, aby riešenie vzniklo priamo v NCZI alebo vo veľmi úzkej spolupráci s NCZI, aby sa takto predišlo problémom do budúcna pri potrebných zmenách a prevádzke riešenia.

Dovoľujeme si upozorniť, že táto situácia opätovne poukazuje na klasické nedostatky informatizácie a to na absenciu poriadneho zadania požiadaviek a absenciu potrebných služieb a proaktívneho využívania existujúcich dát, napr. lepšie služby projektu eZdravie a pridaná hodnota z používania mobilného ID. Tieto riešenia by vedeli prispieť k jednoduchšiemu využívaniu dát z registrov a teda prispieť ku kvalitatívne a používateľsky prívetivejšiemu riešeniu tejto situácie a elektronických služieb.

 

Projekt ‘Aj Ty si Slovensko.Digital’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.