IT expert

Vyhodnoť štátny IT projekt

Štát dnes pripravuje alebo realizuje IT projekty v celkovej hodnote viac ako 500 miliónov eur ročne. Slovensko.Digital záleží na tom, aby ich výsledky boli pre občana použiteľné a za slušnú cenu. Preto sme ich začali systematicky hodnotiť už od začiatku a pravidelne upozorňujeme na tie rizikové.

V rámci projektu RedFlags sa nám doteraz spoločne podarilo vyhodnotiť viac ako 20 veľkých IT projektov štátnej správy. O výsledky hodnotenia projektov “RedFlags” sa pravidelne zaujímajú média (Denník N; Trend, a i.), odborná komunita, gestori projektov či veľkí hráči v oblasti IT.

Do hodnotenia sa môžeš zapojiť aj ty, ako? Napr. v roli prispievateľa do hodnotenia; odborníka na niektorú tému; editora projektu. Čo konkrétne tieto role vyžadujú, nájdeš na tomto mieste.

Samozrejme, tím Slovensko.Digital Ti postup hodnotenia detailne vysvetlí. Klikni na web RedFlags, diskutuj na platforme v kategórii Red Flags alebo nám napíš.

Ďalšie v kategórii IT expert